Dodjela jednokratnih novčanih pomoći - uskrsnica umirovljenicima s područja Grada Krka

Povodom nadolazećeg blagdana Uskrsa, Grad Krk će umirovljenicima koji će do kraja ove, 2024. godine navršiti 75 godina života i koji imaju prebivalište na području Grada Krka, dodijeliti jednokratnu novčanu pomoć - uskrsnicu u iznosu od 70,00 eura.

U svrhu realizacije isplate uskrsnica, Grad Krk će od Udruge umirovljenika Grada Krka i Udruge umirovljenika Poljica-Šotovento zatražiti popis njihovih članova. Također, u istu će se svrhu zatražit i popis umirovljenika smještenih u Domu za starije osobe Mali Kartec u gradu Krku, a koji udovoljavaju uvjetima za dodjelu uskrsnice.

Svi ostali umirovljenici koji će do kraja ove godine navršiti 75 godina života i koji imaju prebivalište na području Grada Krka, uskrsnicu moraju zatražiti:

  • dostavom podataka u pisarnicu Grada Krka (I. kat, soba 27, Trg bana Josipa Jelačića 2),
  • poštanskim putem na adresu: Grada Krk, Trg Josipa bana Jelačića 2, 51500 Krk ili
  • dostavom podatka na e-mail: andreana.gluvakovic@grad-krk.hr.

(Iznimno, podatci se mogu dostaviti i putem telefona: 051/ 401-120.)

Osobni podatci koje je potrebno dostaviti uključuju:

  • ime i prezime,
  • mjesto i adresu prebivališta koji su navedeni na osobnoj iskaznici,
  • datum i godinu rođenja te
  • OIB broj.

Prethodno navedeni iznos potom će se poštanskom uplatnicom uputiti na adresu prebivališta podnositelja zahtjeva, s time da će se zahtjevi zaprimati u razdoblju od 20. veljače do 20. ožujka 2024. godine.

Svi zaprimljeni osobni podatci koji se u okviru ovog postupka budu obrađivali u smislu Opće uredbe o zaštiti podataka smatrat će se poslovnom tajnom te se ni na koji način neće obrađivati izvan svrhe za koju su prikupljeni, odnosno bez zakonske osnove. Grad Krk se obvezuje čuvati povjerljivost svih osobnih podataka te će ih koristiti isključivo u svrhu dodjele jednokratne novčane pomoći umirovljenicima povodom blagdana Uskrsa.