Dodjela godišnjih nagrada sportašima s područja Grada Krka za postignute rezultate na natjecanjima u 2023. godini - prijavite se do 15. prosinca

Sukladno odredbama Odluke o nagrađivanju sportaša s područja Grada Krka (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 35/17, 37/20 i 21/22), Grad Krk će zaključno s 15. prosincem 2023. godine zaprimati zahtjeve za dodjelu godišnjih nagrada sportašima za postignute rezultate na pojedinačnim ili ekipnim natjecanjima na državnim, europskim i svjetskim natjecanjima u 2023. godini.

Postupak za ostvarivanje prava na dodjelu nagrade pokreće se na zahtjev sportaša. Zahtjev za maloljetnog sportaša podnosi njegov zakonski skrbnik.

Pravo na dodjelu godišnje novčane nagrade za postignute rezultate na pojedinačnim ili ekipnim natjecanjima na državnim, europskim i svjetskim natjecanjima imaju sportaši s prebivalištem na području Grada Krka. Nagrade se dodjeljuju sportašima u sljedećim dobnim kategorijama: pioniri (od 12 do 14 godina), kadeti (od 14 do 16 godina), juniori (16 do 18 godina) i seniori (od 18 do 33 godine). Novčane nagrade dodjeljuju se jednom godišnje, i to u mjesecu prosincu za izvanredne rezultate u tekućoj godini, i to postignute na najvišoj razini.

Zahtjev za dodjelu godišnje nagrade mora sadržavati:

  • osobne podatke o sportašu,
  • podatak o natjecanju na kojem je sportaš sudjelovao i rezultat koji je ostvario,
  • presliku osobne iskaznice sportaša i 
  • presliku originala potvrde o postignutim rezultatima.

Zahtjev se može dostaviti:

  • poštanskim putem na adresu: Grada Krk, Trg Josipa bana Jelačića 2, 51500 Krk,
  • u pisarnicu Grada Krka (I. kat, soba 27, Trg bana Josipa Jelačića 2) ili
  • elektronskim putem na e-mail: andreana.gluvakovic@grad-krk.hr.

Svi zaprimljeni osobni podatci koji se u okviru ovog postupka budu obrađivali u smislu Opće uredbe o zaštiti podataka smatrat će se poslovnom tajnom te se ni na koji način neće obrađivati izvan svrhe za koju su prikupljeni, odnosno bez zakonske osnove. Grad Krk se obvezuje čuvati povjerljivost svih osobnih podataka te će ih koristiti isključivo u svrhu dodjele godišnjih nagrada sportašima.