Dodatne informacije vezane uz oglas javnog natječaja za prodaju objekta Neptun

Vezano uz oglas javnog natječaja koji je Grad Krk objavio za prodaju objekta Neptun, sagrađenog na k.č. 2518/2, k.o. Krk grad (gr.č. 438/1, k.o. Krk), objavljuju se slijedeće dodatne informacije.

Postoji neusklađenost katastarskog i stvarnog stanja nekretnine koja je predmet prodaje na način da katastarska parcela obuhvaća i dio nogostupa u površini od cca 33 m2, u kojem dijelu parcela ostaje u funkciji nogostupa, slijedom čega je površina parcele manja za navedenu kvadraturu. Također, ogradnim zidom objekta ograđen je i dio k.č. 2519, k.o. Krk grad, u površini od 18 m2, koji dio nije predmet prodaje. Granica pomorskog dobra za predmetnu nekretninu nije utvrđena. 
Navedene informacije nisu od utjecaja na objavljene uvjete natječaja, odnosno svi objavljeni uvjeti natječaja ostaju nepromijenjeni.