Djela trojice baroknih velikana za kraj glazbenog dijela ovogodišnjih Ljetnih priredbi

U posljednjoj etapi glazbenog programa 65. Ljetnih priredbi, 19. kolovoza 2021. godine, na Sceni Zidine, krčkoj se publici predstavio ansambl glazbenika mlađe generacije u čijem su se sastavu predstavili: violinist Silvio Richter, oboistica Dora Draclin, violončelist Anthony Havelka i čembalistica Katarina Javora.

Na njihovom su se repertoaru našla djela baroknih velikana Johanna Sebastiana Bacha, Jana Dismasa Zelenke i Johanna Heinricha Schmelzera. Program je tako otvorio i zatvorio Johann Sebastian Bach, i to Partitom za čembalo br. 6 u e-molu, BWV 830 (Toccata, Allemanda, Corrente, Air, Sarabande, Tempo di Gavotta, Gigue) te Koncertom za obou i violinu u d-molu, BWV 1060 (Allegro, Adagio, Allegro). Riječ je, naravno, o jednom od najvećih imena baroka, ali i povijesti glazbe uopće. Njegov genijalni skladateljski opus iznjedrio je više od tisuću kompozicija koje nose pečat nadahnuća i originalnosti, pružajući slušatelju gotovo uvijek čisto intelektualno zadovoljstvo. Pod jednostavnim naslovom Clavierübung (Vježbe za klavijaturu) krije se bogat svijet Bachove glazbe za instrumente s tipkama. Unutar četiri sveska Clavierübunga naizlazimo i na ciklus od šest partita za čembalo, s time da je zaključna, šesta partita, kojom je započeo koncert, zasigurno i najmonumentalnija, obilujući smionim ritamskim, melodijskim, kontrapunktskim i harmonijskim elementima. Sonata br. 3 u B-duru za violinu, obou i violončelo (Adagio, Allegro, Largo, Tempo giusto - Allegro) kojoj se, također, u nastavku, istinski prepustila krčka publika, djelo je Jana Dismasa Zelenke, plodnog baroknog autora koji je skladao uglavnom sakralnu glazbu. Treća iz njegove zbirke od šest sonata sastoji se od četiri kontrastna stavka koji redom svjedoče skladateljevo majstorstvo u izradi kontrapunkta te donose za svoje vrijeme vrlo napredne i razvijene harmonijske progresije. Jedan od najljepših primjera ranobarokne njemačke sonate za violinu i continuo - Sonata Quarta za violinu Johanna Heinricha Schmelzera djelo je u kojem su pomni slušatelji mogli opaziti zanimljivu kombinaciju ornamentiranih pasaža, kontrapunkta i harmonijske domišljatosti.

U glazbenom dijelu ovogodišnjeg festivala koji se odvijao tijekom srpnja i kolovoza, krčka je publika, pored netom odsviranog, redom pohodila sljedeće koncerte: Vokalnog ansambla Antiphonus i Pavla Mašića, Hrvatskog kvarteta gitara, Komornog sastava Harlequin Art Collective, Bože Vreće i Edina Karamazova, Zagrebačkog klezmer trija, Papandopulo kvarteta saksofona te Ane Rucner, Mateja Meštrovića, Borne Šercara i Vedrana Mlikote.

Financijsku podršku ovogodišnjim Ljetnim priredbama, za čiju se organizaciju već tradicionalno brine Centar za kulturu Grada Krka, pružili su Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske, Primorsko-goranska županija, Grad Krk, Turistička zajednica Grada Krka i Vinarija Katunar.