Dječji nagradni natječaj: Reciklažom do umjetnosti

Ponikve eko otok Krk d.o.o. raspisuje Dječji nagradni natječaj na temu Reciklažom do umjetnosti, i to s ciljem podizanja svijesti o važnosti zdravog okoliša, ali i očuvanja Zemlje čistom. Natječaj ostaje otvoren sve do 01. svibnja 2019. godine.

 

1. Pozivaju se djeca osnovnih i srednjih škola da se odazovu pozivu na ovogodišnji nagradni natječaj, čija su tema, pod motom Reciklažom do umjetnosti, radovi napravljeni od otpadnog materijala.

 

2. Svrha natječaja je smanjenje količina otpada, promicanje reciklaže (recikliranja) te ponovno korištenje otpadnog materijala u procesu kreativnog i inovativnog izražavanja (stvaranja), u skladu s ciljevima svih jedinica lokalne samouprave otoka Krka da se do 2022. godine postigne reciklaža najmanje 75 posto prikupljenog otpada i spriječi njegovo trajno odlaganje na odlagalištu.

 

3. Tema svih prijavljanih radova treba biti povezana s koceptom očuvanja prirode i okoliša: mora i plaža, jezera i šuma, flore i faune te baštine, sa svrhom promicanja kulturno-povijesnih vrijednosti.

 

4. Svi radovi moraju biti napravljeni od otpadnih materijala. Sudionici natječaja mogu sami odlučiti hoće li njihov rad biti suvenir, skulptura, ukrasni detalj, predmet konkretne uporabne vrijednosti ili neka slična rukotvorina. Prijaviti se mogu i fotografije radova koje su sudionici natječaja izradili, a nisu prenosivi (npr. vrtne skulpture od otpadnih materijala, eko-zidići napravljeni od starih boca i sl.).

 

5. Uvjeti natječaja:

 

  • Natječaj je javan.
  • Pravo sudjelovanja imaju djeca krčkih osnovnih i srednjih škola te djeca drugih osnovnih i srednjih škola, koja su gosti ili turisti na otoku Krku.
  • Radovi moraju tematizirati i na kreativan način predstaviti reciklažu.
  • Jedan autor može prijaviti najviše tri rada. Svaki rad mora biti označen podatcima o autoru (ime i prezime, godina rođenja, adresa, kontakt telefon te ime škole koju pohađa).
  • Radovi moraju imati naslov i/ili kratki popratni (opisni) tekst, ne duži od tri rečenice.

 

6. Sve radove prispjele na natječaj pregledat će i vrednovati posebno ocjenjivačko povjerenstvo te izabrati tri najbolja (najuspjelija) rada.

 

7. Autori najboljih (najuspjelijih) radova bit će novčano nagrađeni, kako slijedi:

 

  • 1. nagrada - 1.500 kn,
  • 2. nagrada - 1.000 kn,
  • 3. nagrada - 500,00 kn.

 

8. Natječaj je otvoren od 25. ožujka do 01. svibnja 2019. godine.

 

9. Radovi se ne vraćaju i ostaju na korištenje Ponikve eko otok Krk d.o.o.

 

10. Sudjelovanjem na natječaju, autor je suglasan da se njegov rad/radovi mogu koristiti u promotivne svrhe Ponikve eko otok Krk d.o.o. te se odriče autorskih ili bilo kojih drugih prava, osim prava na isticanje imena autora.

 

11. Ponikve eko otok Krk d.o.o. zadržava pravo poništenja natječaja, bez posebnog obrazloženja i snošenja troškova ili drugih novčanih i ostalih nastalih posljedica.

 

12. Ponikve eko otok Krk d.o.o. zadržava pravo ne dodijeliti novčane nagrade, u slučaju da pristigli radovi ne zadovolje kriterije ocjenjivačkog povjerenstva.

 

13. Radovi se dostavljaju na adresu: Ponikve eko otok Krk d.o.o., Vršanska 14, 51500 Krk, s istaknutom napomenom: Za dječji nagradni natječaj Reciklažom do umjetnosti.

 

14. Rezultati natječaja bit će objavljeni i nagrade dodijeljene prilikom otvorenja izložbe, 31. svibnja 2019. godine, u Galeriji Decumanus u gradu Krku.

 

15. Sudjelovanjem na natječaju, svi sudionici neopozivo prihvaćaju uvjete natječaja.

 

16. Dodatne informacije mogu se dobiti telefonom na: +385 [0]51 654/666 ili elektroničkom poštom na adresi ponikve@ponikve.hr.