Detaljnije o kreditnom programu Poduzetnik u turizmu

Grad Krk, u suradnji s Erste & Steiermärkische bankom d.d. i Primorsko-goranskom županijom, uključio se u projekt Poduzetnik u turizmu dodatnim subvencioniranjem kamate poduzetnika sa svog područja, i to prema uvjetima iz tablice u prilogu.

Redovna kamatna stopa na poduzetničke kredite iznosi 6% godišnje fiksno. Primorsko-goranska županija tako će subvencionirati kamatu s 4 postotna poena, dok Grad Krk subvencionira kamatu s dodatna 2 postotna poena za kredite do 500.000,00 kn, odnosno s dodatnim 1 postotnim poenom za kredite iznad 500.000,00 kn. Razliku do visine redovne kamatne stope snosi korisnik kredita.