Danas, 13. rujna, krenuo Popis stanovništva, kućanstava i stanova

Od danas, 13. rujna, pa sve do 17. listopada 2021. godine, pod sloganom Stvorimo zajedno sliku Hrvatske, Državni zavod za statistiku u dvije faze provodi Popis stanovništva, kućanstava i stanova - najopsežnije i najsloženije statističko istraživanje u Hrvatskoj.

Tijekom prve faze Popisa, otvorene do 26. rujna, građani se mogu samostalno popisati kroz sustav e-Građani, dok će u drugoj, između 27. rujna i 17. listopada, popisivači na terenu popisivati sve one popisne jedinice koje nisu popisane tijekom prve faze.

Stoga, pozivaju se građani da se tijekom prve faze Popisa samostalno popišu kroz elektronički sustav e-Građani koji će za pristup popisnom upitniku koristiti Nacionalni identifikacijski i autentifikacijski sustav - NIAS. Na popisni upitnik, kojim je sadržano šezdesetak pitanja, odgovara jedna osoba iz kućanstva. Naime, pravilo je samopopisivanja da jedna vjerodajnica označava jedno kućanstvo, drugim riječima, ako se i više članova kućanstva koristi sustavom e-Građanin, samo jedan popisuje ostale članove, kućanstvo i stan. Nakon ispunjavanja popisnog upitnika i njegovog uspješnog zaključavanja, odnosno slanja e-popisnice, ispitanik će dobiti jedinstvenu kontrolnu šifru koja predstavlja dokaz uspješno provedenog samopopisivanja. Kontrolnu šifru potrebno je zapisati, poslikati ili isprintati te sačuvati do druge faze Popisa kako bi se ustupila popisivaču radi kontrole obuhvata popisivanja.

Popisivači na terenu zaduženi su za određene popisne krugove, a jedna osoba može im dati vlastite podatke, podatke o stanu i kućanstvu te podatke za ostale članove kućanstva. Ako su u trenutku popisivanja prisutni i ostali članovi kućanstva, svaka osoba popisivaču može dati vlastite podatke.

Cilj Popisa je utvrditi podatke o broju i prostornom rasporedu stanovništva te njegovim osnovnim demografskim, obrazovnim, migracijskim, ekonomskim i drugim obilježjima, kao i o obilježjima kućanstava i stanova. Rezultati Popisa, osim za analizu stanja utvrđenog Popisom, koristit će se i za analizu promjena u odnosu na prethodne popise te za prognoze budućih kretanja određenih pojava.

Svi popisni podatci su službena tajna, iskazuju se u obliku u kojem statističku jedinicu nije moguće identificirati ni izravno niti neizravno te ne mogu biti podloga za utvrđivanje bilo kakvih prava i obveza, kao što su upravne, pravne ili porezne svrhe, ili za bilo kakvu provjeru.

Popis se provodi prema stanju na dan 31. kolovoza 2021. godine u 24.00 sata, što se smatra referentnim trenutkom Popisa.

Više informacija dostupno je na portalu: popis2021.hr.


Počnite sa samopopisivanjem