Dan turizma kao platforma za zajedničko kreiranje budućeg razdoblja

Ovogodišnji, 12. Dan turizma Grada Krka, inače susret svih dionika turističke ponude s predstavnicima Turističke zajednice Grada Krka, gradskih i županijskih vlasti te javnih ustanova i tvrtki, održan je u Hotelu Maritim, i to s ciljem analiziranja netom završene turističke sezone, kao i zajedničkog kreiranja planova za buduće razdoblje.

U odnosu na prethodna izdanja Dana turizma, ovaj najrecentniji, odrađen 04. prosinca 2018. godine, imao je ponešto drugačiji hodogram s obzirom da su u fokusu bile dvije prezentacije, što znači da je osamdesetak okupljenih sudionika, najprije svjedočilo rezultatima istraživanja vezanim uz projekt Unapređenja audio menadžmenta u gradu Krku, a potom i predstavljanju koncepcije krčkog Multimedijalnog kulturnog centra.

Rezultate istraživanja akustičke (zvučne) kvalitete dijela obalne šetnice grada Krka, kao i mogućnosti unapređenja ovdašnjeg audio menadžmenta, zajednički su iznijeli Diana Grgurić i Aleksandar Valenčić, istaknuvši kako suvremeni turizam sve intenzivnije generira probleme iz spektra zvučnih zagađenja. Tako je s ciljem skeniranja situacije između srpnja i rujna ove godine u gradu Krku provedeno istraživanje temeljeno kako na objektivnom mjerenju - bilježenju zvučnog tlaka na tri frekventne lokacije (kod Kule, šetnici između obale i Vele place te dijelu Šetališta Sv. Bernardina), tako i na subjektivnim akustičkim vrednovanjima, i to putem ankete. Osim što su u određenim okolnostima zabilježene premašene preporučene razine zvučnog tlaka, ovo istraživanje, pored ostalog, ukazalo je i na problem zvučnih kulisa ugostiteljskih terasa, ali i na želju da se postojeća akustička slika grada ipak unaprijedi. Pa su tako, kao eventualne smjernice unaprjeđenja izdvojeni: nadopuna pravilnika o komunalnom redu, koncipiranje specifičnog prijedloga ugovora s muzičarima, kreiranje koncepta povezivanja dionika u kreiranju manifestacija ili pak kreiranje koncepta novih događanja temeljem suvremenih tehnoloških rješenja, a do svega toga, mimo bilo kakvih normativnih rješenja, moguće je doći jedino putem komunikacije i interakcije svih dionika u destinaciji što ih se dotiče ova tematika.

Nakon rasprave o potencijalima upravljanja akustičkom slikom grada, na dnevni red pristiglo je i predstavljanje Multimedijalnog kulturnog centra Krk (MKC), što ga je odradio arhitekt Idis Turato, uz podršku Miljenka Domijana, inače konzultanta na ovome značajnom projektu. Naime, ovdje se radi o rekonstrukciji građevine smještene na jednoj od najatraktivnijih gradskih lokacija Trgu Kamplin, za što je već ishodovana građevinska dozvola, što znači da je projekt u fazi programiranja, a kako stvari zasad stoje, ovaj punkt koji će nuditi saznanja, ali i upućivati na sadržaje diljem grada (jer sam grad možemo smatrati muzejom), na jednom bi mjestu trebao povezati krčku povijest u VR simulaciji, bogatu arheološku građu, sakralnu umjetnost, krčki pejzaž i suvremenu umjetnost, povijest odijevanja (priču o gradskoj i seoskim nošnjama s naglaskom na njihove suvremene interpretacije) te glazbeno nasljeđe kroz Algarottijevu ostavštinu i zvuk sopila (kao sukob elitnog i rudimentarnog). Kao što je u tijeku prezentacije izdvojeno, MKC trebao bi biti realiziran u dvije faze, od kojih prva predstavlja energetsku obnovu zgrade, a druga uređenje interijera, s time da je kretanje u ovu investiciju procijenjenu na 12 milijuna kuna, planirano ujesen 2019., dok se završetak očekuje 2021. godine.

U drugome dijelu Dana turizma analizirana je turistička sezona radi dobivanja što jasnije slike funkcioniranja destinacije, drugim riječima kako bi se sa što više konkretnih zaključaka krenulo u planiranje nadolazećeg razdoblja. Prema tome, neke od svojih problema, ali i prijedloge za sljedeću turističku sezonu, izložili su hotelijeri, voditelji kampova i predstavnici turističkih agencija, ugostitelji, iznajmljivači privatnog smještaja, predstavnici trgovačkih i uslužnih djelatnosti te članovi brodarskih, poljoprivrednih, sportskih i drugih udruženja. A pored mnogih tema o kojima se povela rasprava valja izdvojiti problem koji posebice na gradskim parkiralištima stvara otpad (odnosno nedostatak njemu namijenjenih kanti), zatim efekte novog Zakona o porezu na dohodak, razloge trenutnog stavljanja izvan funkcije aplikacije Zakrpaj.to (namijenjene evidentiranju i upravljanju prijavljenim komunalnim problemima), ili pak izostanku postupanja vezanog uz donesene strateške akte.

 

Foto-kroničari: Igor Gržetić i Srđan Hulak.