Certificiranjem do povoljnog poslovnog okruženja

U prostorijama Hrvatske gospodarske komore u Zagrebu, 04. srpnja 2014. godine, stručni suradnik za održivi razvoj Igor Hrast, u ime Grada Krka, potpisao je Ugovor o poslovnoj suradnji s tvrtkom CLEAR koja pri Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci provodi program certificiranja gradova i općina s ciljem stvaranja povoljnog poslovnog okruženja.

Certifikacija gradova i općina s povoljnim poslovnim okruženjem - BFC SEE (Business Friendly Certification South-East Europe) predstavlja jedinstven program poboljšanja kvalitete usluga i informacija koje lokalne samouprave u regiji jugoistočne Europe nude gospodarstvenicima. Program tako pruža jasne smjernice o načinima i mogućnostima stvaranja dobre poslovne klime i uvođenja međunarodno priznatih standarda efikasne i transparentne lokalne administracije. Investitorima koji žele preseliti ili proširiti svoje poslovanje u jugoistočnu Europu, BFC SEE služi kao standardizirani mehanizam za procjenu lokalnih uvjeta poslovanja i identificiranje gradova i općina u regiji s najpovoljnijom klimom za investiranje.
Uz podršku Njemačkog društva za međunarodnu suradnju (GIZ), BFC SEE su pokrenuli partneri iz četiri zemlje sa zadaćom uspostavljanja zajedničkog standarda i pečata kvalitete poslovnog okruženja u lokalnim samoupravama regije. Program zasad provode četiri zemlje - Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Makedonija i Srbija - u suradnji sa svojim relevantnim institucijama.
Ova inicijativa usmjerena je prema naprednim gradovima i općinama koje progresivno razmišljaju i imaju jasno definiranu gospodarsku politiku i uspješnu suradnju s lokalnim gospodarstvenicima. Tijekom prve godine, certificiranju je pristupilo 18 lokalnih samouprava iz regije, a njih osam (Bjelovar, Ivanec, Pirot, Prijedor, Ruma, Sanski Most, Strumica i Veles) uspjelo je dostići standarde povoljnog poslovnog okruženja u jugoistočnoj Europi te steći međunarodno priznati certifikat.
Krajnji cilj ovog programa je poboljšanje i usklađivanje uvjeta poslovanja u regiji, jačanje imidža jugoistočne Europe kao investicijske destinacije, poticanje ekonomske suradnje i privlačenje novih investicija. Ovaj pečat kvalitete u kratkom je roku postao široko priznat kao svojevrsna garancija efikasnosti lokalne administracije i postojanja povoljne investicijske klime. Naime, BFC SEE osigurava uspostavu stabilnog i predvidivog lokalnog poslovnog okruženja te predstavlja garanciju investitorima da sve certificirane lokalne samouprave pružaju identičnu razinu kvalitete usluga za gospodarstvo.