Besplatno savjetovanje za poduzetnike početnike i potencijalne poduzetnike

I. Primorsko-goranska županija, u suradnji s riječkim poduzetničkim centrom Poslovni biro PBIRO d.o.o., provodi projekt Poticanje razvoja poduzetničkog potencijala poduzetnika početnika na području Primorsko-goranske županije.
Njegov primarni zadatak je poticanje rasta i ubrzanog razvoja sektora malih i srednjih poduzeća, posebno u ruralnim područjima, i to kroz unapređenje i osnaživanje poduzetničkog potencijala poduzetnika početnika i potencijalnih poduzetnika koji su započeli ili tek planiraju započeti vlastite poduzetničke poduhvate kroz trgovačka društva, obrte i sve druge ustrojbene oblike poduzetničkih aktivnosti, a kako bi se povećao broj novih poduzeća, povisila stopa njihove održivosti, povećao udio mladih poduzetnika te udio poduzetnika u djelatnostima s višom razinom dodane vrijednosti.
Stoga, svim poduzetnicima početnicima, osobama u fazi realizacije poduzetničkog pothvata ili potencijalnim poduzetnicima upućuje se Javni poziv za sudjelovanje na ovom besplatnom savjetovanju, s time da je prijavu moguće realizirati telefonom na 051 452 600 (Poslovni biro PBIRO d.o.o.) ili putem on-line prijavnice dostupne: ovdje.
 
II. Ovaj Javni poziv namijenjen je:
 
 • poduzetnicima početnicima (trgovačkim društvima, obrtima, OPG-ovima i drugim ustrojbenim oblicima poduzetničkog djelovanja do dvije godine starosti);
 • nezaposlenim osobama s poslovnom idejom;
 • mladim potencijalnim poduzetnicima;
 • osobama koje su podnijele zahtjev za korištenje sredstava radi poticanja zapošljavanja Hrvatskom zavodu za zapošljavanje;
 • a koji imaju sjedište, odnosno prebivalište na području Primorsko-goranske županije.
 
Poduzetnicima početnicima smatraju se pravne i fizičke osobe koje samostalno i trajno obavljaju gospodarsku djelatnost radi ostvarivanja dohotka, odnosno dobiti na tržištu i koje su upisane u odgovarajući registar u razdoblju ne dužem od dvije godine od dana podnošenja prijave na ovaj Javni poziv.
 
III. Projektom su predviđene aktivnosti savjetovanja poduzetnika početnika subjekata malog gospodarstva i potencijalnih poduzetnika iz sljedećih područja:
 
Grupa I - Savjeti za pokretanje i vođenje poslovanja
 
 • Upoznavanje poduzetničke okoline - osnove poduzetničkih znanja i vještina;
 • Specifična znanja i vještine u poduzetništvu;
 • Poslovanje kroz obrt ili trgovačko društvo - poduzetnička dilema;
 • Postupak osnivanja poduzeća/obrta;
 • Obveze poduzeća i obrta;
 • Financijsko ekonomsko poslovanje u obrtu;
 • Specifičnosti vođenja poslovnih knjiga u obrtu, upravljanje troškovima i optimalizacija cijena, platni promet i osiguranje naplate, aktualne odrednice poreznog sustava;
 • Postupak i aktivnosti kod zapošljavanja i obveze po zapošljavanju;
 • Organizacija poduzeća i nagrađivanje;
 • Poslovno planiranje i poslovni plan;
 • Definiranje pravca razvoja poduzetnika;
 • Poslovna psihologija i psihologija komunikacije u poduzetništvu;
 • Upravljanje konfliktima u poduzetništvu;
 • Društvene mreže kao marketinški i konkurentski potencijal;
 
Grupa II - Savjeti za provedbu aktivnosti razvoja
 
 • Komercijalni ugovori (zastupanja, distribucije…);
 • Povezivanje s dobavljačima;
 • Stvaranje novih proizvoda;
 • Unapređivanje postojećih proizvoda;
 • Inovacija poslovnih modela;
 • Izrada strategija komercijalizacije inovacija, podrška kod provedbe;
 • Strateško planiranje poslovanja;
 • Patentne zaštite;
 • Novi poduzetnički poduhvat;
 • Projektni menadžment i upravljanje projektima;
 • Investicijski elaborat kao razvojni poduzetnički alat;
 
Grupa III - Savjeti za pristup izvorima financiranja
 
 • Komercijalni izvori financiranja i što treba imati pripremljeno (banke, angel investori, venture ulagači);
 • Potpore za inovacije/izvoz/razvoj (EEN, HAMAG-Bicro, MINPO i dr.);
 • Potpore za poduzetnike u poljoprivredi kroz Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014.-2020. (Mjere 4 i 6);
 • EU fondovi i potpore - savjetovanje za pisanje i pripremu EU projekata;
 • Nacionalne potpore - savjetovanje za pisanje i pripremu projekata za ostvarivanje bespovratnih sredstava iz domaćih izvora (PGŽ, MINPO - Poduzetnički impuls, MINGO, MINT i dr.);
 • EU strukturni i kohezijski fondovi kao nove razvojne mogućnosti poduzetnika;
 • Provedba EU projekata;
 • Poduzetničko umrežavanje, klasterizacija i okrupnjavanje.
 
IV. Prijava mora minimalno sadržavati:
 
 • ime i prezime podnositelja prijave;
 • adresu prebivališta (ulica, grad);
 • OIB podnositelja prijave;
 • naziv tvrtke ukoliko je registrirana;
 • adresu sjedišta tvrtke ukoliko je registrirana;
 • OIB tvrtke ukoliko je registrirana;
 • broj telefona/mobitela;
 • adresu elektroničke pošte.
 
V. Besplatno savjetovanje odvija se na području Primorsko-goranske županije, stavljajući prioritet na njezine ruralne dijelove, a njime će biti obuhvaćeno 25 korisnika koji će dobiti osam sati pojedinačnog savjetovanja vezujući se uz prethodno navedene grupe. 
Za poduzetnike početnike, osobe u fazi realizacije poduzetničkog pothvata ili potencijalne poduzetnike s područja Grada Krka, savjetovanje će biti održano u dva bloka, i to 25. svibnja i 02. lipnja 2017. godine, u Malenoj gradskoj vijećnici, između 13.00 i 16.00 sati. 
 
VI. Sve dodatne informacije možete zatražiti telefonom na 051 452 600 ili e-mailom na edukacija@pbiro.hr.
 
VII. Ovaj Javni poziv otvoren je 15 kalendarskih dana od dana njegove objave ili do popunjenja maksimalnog broja korisnika.