Aplikacija za prikaz državnog poljoprivrednog zemljišta na području Primorsko-goranske županije

Putem internetskih stranica Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije – CPRR, odnedavno je, za korištenje, dostupna aplikacija za prikaz državnog poljoprivrednog zemljišta na području Primorsko-goranske županije, a kojoj možete pristupiti: OVDJE.

Ovom su aplikacijom zasad obuhvaćeni gradovi Čabar, Delnice, Bakar, Kastav, Krk i Rab te općine Brod Moravice, Skrad, Lokve, Mrkopalj, Ravna Gora, Omišalj, Baška, Punat, Vrbnik, Lopar, Klana, Matulji, Jelenje, Vinodolska, Viškovo i Fužine. Aplikacija prikazuje državno poljoprivredno zemljište koje je namijenjeno zakupu, prodaji ili povratu ranijim vlasnicima, kao i trenutno zakupljeno zemljište. Ukupna površina obuhvaćenog državnog poljoprivrednog zemljišta predviđenog za zakup iznosi nešto više od 1,711 ha, za zakup zajedničkih pašnjaka nešto više od 1,413 ha te za prodaju nešto više od 9,0 ha.

Poljoprivredni proizvođači i građani svoj eventualni interes za kupnju ili zakup državnog poljoprivrednog zemljišta mogu iskazati nadležnom gradu ili općini na čijem se području ono nalazi, i to s ciljem pokretanja potrebnih postupaka za raspisivanje javnih natječaja.

Primorsko-goranska županija kroz razvoj ove aplikacije, tj. korištenjem najmodernijih tehnologija i multidisciplinarnog pristupa problematici razvoja poljoprivrede, svrstala se među vodeće regionalne uprave na polju razvoja poljoprivrede i povezivanja tehnologije, tradicionalnih vrijednosti te kvalitete autohtonih proizvoda. Aplikacija je razvijena u suradnji Zavoda za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije i Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko-goranske, a posebna pažnja posvećena je jednostavnosti njezinog korištenja te omogućavanju uvida u podatke o pojedinoj katastarskoj čestici povezane sa stvarnim stanjem na terenu kroz više ponuđenih kartografskih podloga.