Anketa za potrebe dovođenja optičke mreže Grada Krka do vašeg kućnog praga

Radi se o kratkoj anketi koju provodi Grad Krk s ciljem prikupljanja podataka o stanju i potrebama stanovnika grada Krka vezanim uz korištenje internetskih usluga, obzirom na inicijativu izgradnje javne/gradske optičke (svjetlovodne).

Ta bi pristupna mreža bila u vlasništvu lokalne zajednice kao javna/gradska mreža otvorenog pristupa, a svim operaterima, pod jednakim i nediskriminirajućim uvjetima, osiguravala bi pristup do vas kao krajnjih korisnika njihovih usluga, i to putem javnih optičkih niti (svjetlovoda), omogućujući time puno veće brzine pristupa Internetu (npr. 100 Mbit/s ili više odmah te 1.000 Mbit/s u bližoj budućnosti) od sadašnjih, veću kvalitetu usluga (veliku propusnost mreže i otpornost na smetnje), nove usluge koje trenutno nisu niti bi bile dostupne zbog neodgovarajuće i zastarjele postojeće pristupne mreže (bakreni telefonski kabeli) te slobodniji i veći izbor najpovoljnijeg operatora. 
Anketa će biti dostavljena putem računa za listopad što će ih ispostaviti komunalno društvo Ponikve, a istoj, u formi interaktivne aplikacije, možete pristupiti odmah, s nalovnice Internet stranica Grada Krka ili izravno putem sljedećeg linka.
 
Kako bi stekli uvid u vaše potrebe vezane uz korištenje internetskih usluga, molimo da vas ispunite ovu anketu!