Anketa: Utvrđivanje potreba stanovnika Grada Krka za eneregetskom učinkovitošću

Grad Krk objavio je anketu isključivo s ciljem prikupljanja podataka o stanju i potrebama Krčana za mjerama energetske učinkovitosti, poput energetske obnove obiteljskih kućanstva ili ulaganja u obnovljive izvore energije. 

Ista je inicirana gradskom politikom energetske učinkovitosti i zaštite okoliša kojom se, pored ostalog, teži boljem upravljanju troškovima, kao i poboljšanju ekonomske učinkovitost u zgradarstvu. Informacije prikupljene anketom koristiti će se u svrhu pravovremenog informiranja potencijalnih korisnika o aktualnim natječajima i raspoloživim bespovratnim sredstvima ili zajmovima za ciljane projekte.
U formi interaktivne aplikacije, anketi možete pristupiti s nalovnice Internet stranica Grada Krka ili izravno putem sljedećeg linka.