Anketa o akustičkoj kvaliteti obalne šetnice grada Krka

Grad Krk i Turistička zajednica Grada Krka u suradnji sa znanstveno-kreativnim pogonom AddSound (Audio Management and Acoustic Ecology), sve građanke i građane grada Krka, mole za suradnju u procesu prikupljanja podataka za potrebe Elaborata akustičke (zvučne) kvalitete obalne šetnice grada Krka, a čija je zadaća utvrditi stanje zvučnog okoliša u vrijeme turističke sezone kada raste udio pritužbi na buku.

U prilogu ove obavijesti, stoga, možete preuzeti anketu za čije je ispunjavanje potrebno izdvojiti svega petnaestak minuta, s time da je važno napomenuti kako je ista anonimna. Svojim odgovorima i sugestijama tako ćete izravno sudjelovati u nastojanjima da se prevenira problem buke, kao i pronalaženju optimalnog načina upravljanja zvukom i glazbom u zvučno najživljem dijelu grada Krka.

Naručioci ovog Elaborata, Grad Krk i Turistička zajednica Grada Krka, zajedno s njegovom autoricom Dianom Grgurić te direktorom AddSound-a Aleksandrom Valenčićem, nadaju se što većem odazivu u aktivnom iskazivanju interesa za ovaj problem koji sve više opterećuje turističke destinacije ne samo diljem naše zemlje, već i globalno.

Nakon što se anketa preuzme u .docx ili .pdf formatu, isprintana i ispunjena donosi se u Turističko-informativni centar - TIC u gradu Krku (J. J. Strossmayera 9) gdje se nalazi kutija predviđena za njezino odlaganje. Ondje se, također, može dobiti i ispuniti već isprintana anketa. Osim toga, ispunjavanje je omogućeno i putem online aplikacije objavljene na Internet stranicama Turističke zajednice Grada Krka.

Rok za ispunjavanje, tj. dostavu anketa je 15. rujan 2018. godine, i to zaključno do 21.00 sat.

 

Anketni obrazac [.docx] | Anketni obrazac [.pdf] | Online anketa