Anketa i iskaz interesa za uključenje u eKatalog autohtonih proizvoda

Primorsko-goranska županija i Centar za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije pokrenuli su inicijativu za katalogizaciju autohtonih proizvoda te mapiranje proizvođača s područja naše županije, a sve u cilju pospješenja promocije i prodaje putem elektroničkih medija.

Zadaća anketnog upitnika koji prati ovu inicijativu jest obuhvatiti osnovne podatke o proizvođačima, kapacitetima i proizvodima te prikupiti iskaze zanimanja za njihovo uključenje u eKatalog. Tim povodom svi zainteresirani proizvođači mole se da, najkasnije do 17. kolovoza ove godine, popune anketni listić te ga vrate na adresu Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije, Karolinska cesta 87, 51314 Ravna Gora. Isti je također moguće ispuniti i u elektroničkom obliku.
Za pomoć pri ispunjavanju ankete možete se javiti Daliboru Šoštariću telefonom na 051 791 066 i 098 17 21 256 ili mailom na cbpp@cbpp.com.hr, dok za eventualnu tehničku potporu kontaktirajte Davora Margana telefonom na 099 24 14 876 ili mailom na davor@multilink.hr.