Aktualno o uzimanju uzoraka za PCR testiranje na COVID-19 i testiranju brzim antigenskim testovima

PCR testiranje na COVID-19:

 

Uzimanje uzoraka za PCR testiranje na COVID-19, ponedjeljkom, utorkom, četvrtkom i petkom od 08.00 - 09.00 te subotom od 08.00 - 10.00 sati, provodi Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije na lokaciji Ispostave Krk, Vinogradska ulica 2b, u gradu Krku.

Testiranje se provodi temeljem liječničke uputnice ili na osobni zahtjev uz plaćanje. Pacijenti se prilikom testiranja identificiraju važećom zdravstvenom iskaznicom, a prilikom testiranja na vlastiti zahtjev uz predočenje osobne iskaznice ili putovnice. Cijena testiranja iznosi 490,00 kn, a plaćanje se vrši u gotovini, u kunama, na licu mjesta. Za testiranje nije potrebno naručivanje, no preporuka je prije testiranja ispuniti narudžbenicu Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije te je donijeti na samo testiranje. Rezultati testiranja gotovi su u roku od 48 sati, a nalaz je dostupan na hrvatskom i engleskom jeziku.

 

Kontakt:

Telefon: +385 51 221 955

E-mail: epidemiologija.krk@zzjzpgz.hr

 

Narudžbenica Nastavnog zavoda za javno zdravstvo PGŽ

 


Brzi antigenski testovi:

 

Ispostave Doma zdravlja Primorsko-goranske županije brze antigenske testove provode prema sljedećem rasporedu: u Domu zdravlja Primorsko-goranske županije - Ispostavi Krk, Vinogradska ulica 2b, u gradu Krku, od ponedjeljka - petka od 07.30 - 15.00, kao i subotom od 09.00 - 12.00 sati te u Domu zdravlja Primorsko-goranske županije - Ispostavi Vrbnik, Varoš 19, u Vrbniku, i to od ponedjeljka - petka od 07.30 - 15.00 sati.

Prijave za testiranje brzim antigenskim testovima vrše se isključivo e-mailom na: rapidcovidtest@domzdravlja-pgz.hr, kojom prilikom se dostavljaju sljedeći podaci: ime i prezime, mjesto i adresa boravišta te broj telefona.

Po zaprimanju e-maila, korisnika ove usluge, u najkraćem roku, kontaktirat će djelatnik Doma zdravlja Primorsko-goranske županije s kojim će dogovoriti termin i mjesto testiranja. Cijena testiranja iznosi 150,00 kn, a plaćanje se vrši u gotovini, u kunama, na licu mjesta. Rezultati testiranja dostupni su u roku od 30 minuta, a izdaju se na hrvatskom i engleskom jeziku.

 

Kontakt:

E-mail: rapidcovidtest@domzdravlja-pgz.hr