Akcijski plan energetski održivog razvitka Grada Krka

Grad Krk među prvim gradovima u Primorsko-goranskoj županiji i općenito na razini Republike Hrvatske pristupa Sporazumu gradonačelnika. Grad Krk se priključio Sporazumu gradonačelnika 25. svibnja 2011. godine. Europska komisija sa Sporazumom gradonačelnika omogućuje gradonačelnicima energetski osviještenih gradova okupljanje u zajednicu kako bi se dali odgovori na nastanak problema globalnog zatopljenja odnosno za glavni cilj postavlja se smanjenje emisija ugljičnog dioksida (CO2) u gradu za više od 20%, poticanje korištenja obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti.
Kako bi se postigli zadani ciljevi Sporazum gradonačelnika pretpostavlja izradu Akcijskog plana energetski održivog razvitka grada u kojem se analizira postojeće stanje energetike u sektorima i podsektorima zgradarstva, prometa i javne rasvjete. Na temelju utvrđenog stanja, koji se naziva referentni inventar emisija CO2 definiraju se kasnije sve mjere i aktivnosti koje bi trebale utjecati na poboljšanje energetske učinkovitosti, te smanjiti finalnu potrošnju energije u svim sektorima, a s tim postupkom bi se ujedno smanjila i emisija ugljičnog dioksida za definiranih više od 20%. Europskoj komisiji, svake dvije godine podnosi se Izvještaj kojim se izvještava napredak samog procesa izvedbe i promjene koje su eventualno nastale.
Sadržajno, dokument se sastoji od pet cjelina te uvoda i zaključka. U prvoj cjelini govori se općenito o pristupu i svim potrebnim dokumentima za početak izrade Akcijskog plana, te faze izrade, zatim u drugoj cjelini govori se o izradi Akcijskog plana na primjeru grada Krka kroz sektore zgradarstva, prometa i javne rasvjete te su dani zaključci za svaki sektor. Referentni inventar čini treću cjelinu u kojoj se prikazuje postojeće stanje u baznoj godini (2011. godina), koja je važna iz razloga jer se sve mjere i aktivnosti (četvrta cjelina) koje utječu na smanjenje CO2 računaju u odnosu na referentnu godinu. U petoj cjelini nalazi se procjena smanjenja za identificirane mjere do 2020. godine, te je na kraju dan zaključak.