30 krčkih obitelji dom osiguralo putem društveno poticane stanogradnje

U gradu Krku, 09. listopada 2019., podijeljeni su ključevi korisnicima 30 novih stanova sagrađenih sukladno programu društveno poticane stanogradnje - POS, s time da je njihova izgradnja, nakon opsežnih, višegodišnjih priprema, krenula u svibnju prošle godine.

Ovdje je riječ o višestambenoj građevini s 30 stanova (od jednosobnih do trosobnih) smještenih u dvije stambene jedinice oznaka A i B, koje svoje zasebne ulaze imaju na adresi Narodnog preporoda 69 i 71. Investicijska vrijednost predmetne građevine iznosi 16,5 milijuna kuna, od čega su poticajna sredstva Republike Hrvatske 3 milijuna kuna, a vrijednost zemljišta opremljenog komunalnom infrastrukturom, odnosno poticajna sredstva Grada Krka 4,8 milijuna kuna. Kupoprodajna cijena stana, stoga, iznosi 1.106,28 €/m2.

Pored krčkog gradonačelnika Darija Vasilića i voditelja krčke ispostave Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije Vlada Kirinčića, svečanosti podjele ključeva također su prisustvovali državni tajnik Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja Republike Hrvatske Željko Uhlir te direktor Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama Slavko Čukelj.

Došao je i taj značajan dan, ističe Vasilić, kada će mnogi naši sugrađani stati u svoj vlastiti stan, što znači rješavanje njihovog egzistencijalnog pitanja. Zaista mi je drago da su upravo Vlada Republike Hrvatske i Grad Krk mogli sudjelovati u tom za 30 ovdašnjih obitelji značajnom trenutku, s time da ovu posebnu prigodu iskorištavam kako bih zahvale i čestitke uputio svima onima koji su sudjelovali u procesu realizacije ovog za grad važnog projekta, od nadzora povjerenog tvrtki Jurcon Projekt d.o.o., preko projektanata iz tvrtke Dinocop d.o.o., pa sve do izvođača - tvrtke GP Krk d.d., koja je uspješno i korektno izgradila POS-ovu zgradu, i to u dogovorenom i ugovorenom roku od 500 dana. No, posebna zahvala, priznaje Vasilić, ide upravo kupcima stanova koji su u projekt ušli tako da su najprije dokazali svoju kreditnu sposobnost, zatim dogovorili kredit(e) s bankarskim kućama,a potom i potpisati ugovore s Agencijom za pravni promet i posredovanje nekretninama, sve kako bi danas primili ključeve svojih novih stanova. Ono što je još važno kazati za ovu građevinu jest to da ima 30 stanova, s oko 2.500,00 m2 ukupne bruto razvijene površine, te da je izgrađena na zemljištu od oko 3.700,00 m2. Ukupna vrijednost investicije iznosi 16,5 milijuna kuna, od čega su poticajna sredstva Republike Hrvatske 3 milijuna kuna, a poticajna sredstva Grada Krka, kroz zemljište i infrastrukturu, 4,8 milijuna kuna, zaključuje Vasilić.

Pred samo godinu dana, podsjeća Kirinčić, na ovom prostoru bila je ledina - neizgrađeno građevinsko zemljište, a danas je pred nama zgrada s tri nadzemne i jednom podzemnom etažom u koju je smješteno 30 stanova. Posebnu zahvalu, ovom prilikom, upućujem svima koji sudjelovali u realizaciji ove investicije, u njezinoj zaista složenoj pripremi, potom financiranju i, naposljetku, izgradnji, a to su Grad Krk, Primorsko-goranska županija, Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja Republike Hrvatske, Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama te projektantska kuća i izvođač radova. No ono što je važno naglasiti jest to da smo, naposljetku, dobili energetski učinkovit objekt s funkcionalnim stanovima i arhitekturom koja se uklapa ne samo u uži ambijent već i u širu urbanističku sliku grada Krka, ističe Kirinčić.

Ovakva građevina, napominje Uhlir, samo je jedan u nizu sličnih objekata što ih je Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama zajedno s Ministarstvom graditeljstva i prostornog uređenja Republike Hrvatske te jedinicama lokalne samouprave izgradila na području čitave Hrvatske. Tako je, od 2000. godine pa sve do danas, izgrađeno više od 4.000 stanova u koje je uloženo oko 8 milijardi kuna. No, ovaj se projekt i nadalje razvija, što znači da je u dvadesetak hrvatskih gradova zaključena pripremna faza za gradnju POS-ovih stanova, a trenutno su otvorena i tri javna poziva. Također, u planu je da Ministarstvo, do kraja 2020. godine, našim građanima omogući 20.000 stanova, i to kroz različite oblike stambenog zbrinjavanja. Uz to što se intenzivno radi na društveno poticajnoj stanogradnji i subvencioniranju stambenih kredita, zaključuje Uhlir, Ministarstvo je aktivno i u zakonskoj regulativi tako da se, po prvi put od osamostaljenja Republike Hrvatske, izrađuje Stambena strategija, a radi se i na dvama zakonima: Zakonu o upravljanju i održavanju zgrada te Zakonu o legalizaciji infrastrukture, koji bi našim građanima trebali pomoći da jednostavnije i lakše upravljaju svojom imovinom.

Izgradnja stanova po programu POS-a već je dobro poznat model stambenog zbrinjavanja mladih obitelji koje za manju cijenu kvadrata od tržišne, dobivaju sigurnost i kvalitetu gradnje njihovog doma. Dodajmo tome, kako su krajem lipnja ove godine donesene izmjene Zakona o društveno poticanoj stanogradnji kojima je omogućeno rješavanje stambenog pitanja širem krugu građana koji kupuju stanove na slobodnom tržištu, a smanjena je i kamatna stopa na javna sredstva u otplati s tri na dva posto. Također, kupnja stanova omogućava se državnim i javnim službenicima i namještenicima deficitarnih zanimanja (liječnicima, nastavnicima, znanstvenicima, djelatnicima u kulturi i sl.) te se sprječava zloupotreba javnih sredstava u korištenju stanova uvođenjem zabrane davanja u najam ili prodaje stanova.  Naime, svi novi ugovori sadrže zabranu davanja u najam ili prodaju stana POS-a. Ako netko unatoč zakonskoj zabrani odluči prodati ili iznajmiti POS-ov stan, reagirat će Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama, koja će o svemu obavijestiti banku u kojoj je podignut kredit za kupnju stana, a banka će morati kredit u cijelosti proglasiti dospjelim i pristupiti prisilnoj naplati. Uz to, kupac će Agenciji morati isplatiti razliku između ugovorene kupoprodajne cijene i utvrđene tržišne vrijednosti nekretnine na dan sklapanja ugovora. Osim toga, Zakon sada sadrži i odredbe koje se odnose na sprječavanje zloupotrebe javnih sredstava u korištenju stanova uvođenjem zabrane davanja u najam ili prodaju stanova kupljenih prije deset godina od dana stupanja na snagu Zakona o društveno poticanoj stanogradnji, a što se definira upisom u zemljišne knjige.