25. sjednica Gradskog vijeća Grada Krka

25. sjednica Gradskog vijeća Grada Krka, koju saziva njegov predsjednik Marinko Pavlić, održat će se u srijedu, 12. travnja 2017. godine, u Maloj vijećnici Grada Krka s početkom u 19.00 sati, a predložen je sljedeći Dnevni red.
 
01. Usvajanje Zapisnika s 24. sjednice Gradskog vijeća Grada Krka, održane 16. ožujka 2017. godine.
 
Materijal preuzmite: ovdje.
 
02. Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Krka za 2016. godinu s prilozima:
 
a) Knjigom izdanih računa u 2016. godini,
b) Izvještajem o prihodima i rashodima od 01. siječnja do 31. prosinca 2016. godine; HBOR - sredstva od poreza na dohodak za razvoj otoka,
c) Izvodom iz knjige javnog duga za 2016. godinu,
d) Utroškom proračunske pričuve za 2016. godinu,
e) Financijskim izvještajem proračunskih korisnika Grada Krka za 2016. godinu (Centra za kulturu Grada Krka, Gradske knjižnice Krk, Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka i Dječjeg vrtića Katarina Frankopan Krk).
 
Podnositelj Izvješća: Gradonačelnik.
 
Materijal preuzmite: ovdje.
 
03. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata za 2016. godinu.
Predlagatelj: Gradonačelnik.
 
Materijal će biti objavljen naknadno.
 
04. Prijedlozi Izvješća o izvršenju Programa/Plana raspodjele sredstava boravišne, ekološke i spomeničke pristojbe/rente.
 
a) Izvješće o izvršenju Programa raspodjele sredstava boravišne pristojbe za 2016. godinu,
b) Izvješće o izvršenju Programa korištenja sredstava ekološke pristoje za 2016. godinu,
c) Izvješće o izvršenju Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2016 godinu.
 
Podnositelj Izvješća: Gradonačelnik.
 
Materijale preuzmite ovdje: 1, 2, 3.
 
05. Prijedlog Odluke o kriterijima za financiranje Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka za 2017. godinu.
Predlagatelj: Gradonačelnik. 
 
Materijal preuzmite: ovdje.
 
06. Prijedlog Odluke o donošenju II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja UPU 1 - Krk (NA1, R11, R38, R310, R311).
Predlagatelj: Gradonačelnik. 
 
Materijale preuzmite ovdje: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.
 
07. Pitanja i odgovori.