24. sjednica Gradskog vijeća Grada Krka

24. sjednica Gradskog vijeća Grada Krka, koju saziva predsjednik Marinko Pavlić, održat će se u četvrtak, 16. ožujka 2017. godine, u Maloj vijećnici Grada Krka s početkom u 18.00 sati, a predložen je sljedeći Dnevni red.
 
01. Usvajanje Zapisnika sa 23. sjednice Gradskog vijeća Grada Krka, održane 20. prosinca 2016. godine.
 
Materijal preuzmite: ovdje.
 
02. Izvješće o izvršenju godišnjeg Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu.
Podnositelj Izvješća: Gradonačelnik.
 
Materijal preuzmite: ovdje.
 
03. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2016. godini.
Podnositelj Izvješća: Gradonačelnik.
 
Materijal preuzmite: ovdje.
 
04. Izvješće o provedenoj stručnoj analizi zaprimljenih inicijativa u svrhu utvrđivanja osnovanosti pokretanja postupka za izradu i donošenje, odnosno izmjenu i dopunu prostorno planske dokumentacije za 2016. godinu.
Podnositelj Izvješća: Gradonačelnik.
 
Materijal preuzmite: ovdje.
 
05. Izvještaj o radu Gradonačelnika Grada Krka za razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca 2016. godine.
Podnositelj Izvješća: Gradonačelnik.
 
Materijal preuzmite: ovdje.
 
06. Prijedlog Odluke o prihvaćanju projekta Projekt prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda otoka Krka.
Predlagatelj: Gradonačelnik.
 
Materijal preuzmite: ovdje.
 
07. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Krka za 2017. godinu.
Predlagatelj: Gradonačelnik.
 
Materijal preuzmite: ovdje.
 
08. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti i jamstva za zaduživanje Ponikve voda d.o.o. Krk za financiranje projekta Projekt prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda otoka Krka.
Predlagatelj: Gradonačelnik.
 
Materijal preuzmite: ovdje.
 
09. Prijedlog Odluke o komunalnim djelatnostima Grada Krka.
Predlagatelj: Gradonačelnik.
 
Materijal preuzmite: ovdje.
 
10. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu.
Predlagatelj: Gradonačelnik.
 
Materijal preuzmite: ovdje.
 
11. Prijedlog Odluke o određivanju prijevoza pokojnika i pogrebničkih usluga koji se financiraju iz Proračuna Grada Krka. 
Predlagatelj: Gradonačelnik.
 
Materijal preuzmite: ovdje.
 
12. Prijedlog Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja na području Grada Krka za projekt Rekonstrukcija građevine u Krku i prenamjena u Multimedijalni kulturni centar.
Predlagatelj: Gradonačelnik.
 
Materijal preuzmite: ovdje.
 
13. Prijedlog Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja na području Grada Krka za projekt Izgradnja zgrade Jedriličarskog kluba Plav.
Predlagatelj: Gradonačelnik.
 
Materijal preuzmite: ovdje.
 
14. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra / z.č. 1394/43 k.o. Krk (k.č. 3280/2 k.o. Krk - grad), površine 71 m2, upisana u zemljišnoj knjizi Općinskog suda u Rijeci, Stalna služba u Krku, u z.k.ul. 7528, kao javno dobro u općoj uporabi i neotuđivo vlasništvo Grada Krka/.
Predlagatelj: Gradonačelnik.
 
Materijal preuzmite: ovdje.
 
15. Prijedlog Odluke o usvajanju/donošenju Revizije procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija Grada Krka i Plana zaštite od požara Grada Krka.
Predlagatelj: Gradonačelnik.
 
Materijal preuzmite: ovdje.
 
16. Pitanja i odgovori.
 
Dopuna:
 
17. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu.
Predlagatelj: Gradonačelnik.
 
Materijal preuzmite: ovdje.