22. Mala staroslavenska akademija: Akademik Branko Fučić (1920. - 1999.)

Ovogodišnji, 22. po redu saziv Male staroslavenske akademije, za čiju je organizaciju već tradicionalno zadužena Osnovna škola Fran Krsto Frankopan - Matična škola Krk, odvijat će se u gradu Krku između 22. i 25. listopada, analizirajući, pritom, mnoge zaniljive činjenice motivirane temom Akademik Branko Fučić (1920. - 1999.) - erudit, pješak, glagoljaš, Bodul i građanin svijeta.

Pod okriljem krčke škole ovaj će edukativni program okupiti darovite učenike sedmih razreda s prostora čitavog otoka, kao i sedmaše iz kastavske Osnovne škole Milan Brozović, riječke Osnovne škole Fran Franković te Osnovne škole Kraljevica, koji će tijekom četverodnevnog rada stjecati nova znanja, i to ne samo putem niza (kraćih) predavanja već i intenzivnim terenskim, odnosno istraživačkim radom, a svoje će nove spoznaje zasigurno primijeniti u nekoj od, za ovu prigodu organiziranih, tematskih radionica (povijesnoj, likovnoj, glazbenoj, glagoljskoj, kaligrafskoj, novinarskoj ili informatičkoj).

U realizaciju ovog projekta, pored gostujućih predavača, uključeni su nastavnici povijesti, hrvatskog jezika, likovne i glazbene kulture, informatike i vjeronauka čime ovaj hvalevrijedan školski projekt svojom interdisciplinarnošću u cijelosti ispunjava zahtjeve suvremene nastave, kao i suvremenog načina poučavanja. Pretposljednjeg dana Akademije, 24. listopada, cjelodnevna terenska nastava odvijat će diljem Istre - u Pazinu, Bermu i Humu, kako bi učenici što bolje usvojili sadržaje vezane uz znanstveno-istraživačke aktivnosti akademika Fučića.

Zadaća ovog projekta osmišljenog 1998. godine, koji je kao primjer dobre prakse u metodici povijesti uvršten u knjigu Učenik istražitelj prošlosti - novi smjer u nastavi povijesti, dr. Ive Rendića Miočevića, pomna je i produbljena analiza spoznaja o zavičajnoj povijesti i kulturnoj baštini otoka, ali i njegovog šireg okruženja, kao dijela nacionalne, odnosno europske baštine.

 

Izbor iz programa:

 

22. listopada 2019.

 

08.30, Osnovna škola Fran Krsto Frankopan

→ Otvorenje 22. saziva Male staroslavenske akademije dr. Antun Mahnić

 

08.50, Osnovna škola Fran Krsto Frankopan

→ Biskup Antun Mahnić i Staroslavenska akademija (predavanje), prof. Tvrtko Božić

 

09.30

→ Tragom Branka Fučića, povijesna šetnja gradom

 

11.00, Krčka biskupija

→ Tko je Branko Fučić? - prvi dio: Sazrijevanje i mladenaštvo; Domoljubni put u obećanu Istru  (predavanje), mons. dr. Franjo Velčić

 

12.45 - 15.30, Osnovna škola Fran Krsto Frankopan

→ Rad u tematskim radionicama

 

23. listopada 2019.

 

09.00

→ Tragom Branka Fučića, povijesna šetnja gradom

 

10.00, Krčka biskupija

→ Tko je Branko Fučić? - drugi dio: Susret s vlastitim emocijama na djedovskom tlu; Kamenje stoljećima svjedoči; Ususret frankopanskim kaštelima; Posljednje stvaralačko desetljeće; Nagrade i priznanja (predavanje), mons. dr. Franjo Velčić

 

11.00

→ Tragom Branka Fučića, povijesna šetnja gradom

 

12.00, Osnovna škola Fran Krsto Frankopan

→ Od Karlovca do Dobrinja - učiteljica Ankica Kirinčić (1946. - 2019.), osnivačica Male staroslavenske akademije (predavanje), ravnatelj Serđo Samblić

 

12.45 - 15.30, Osnovna škola Fran Krsto Frankopan

→ Rad u tematskim radionicama

 

24. listopada 2019.

 

08.00 - 18.00, Istra: Pazin, Beram, Hum i Roč

→ Tko je Branko Fučić? - treći dio: Strugač zidova istarskih crkava, cjelodnevna terenska nastava

Pazin: Župna crkva sv. Nikole (Biblia pauperum)

Beram: Crkva sv. Marije na Škrilinah (Ples mrtvaca)

Hum: Aleja Glagoljaša i Humski grafit

Roč: Ročki glagoljski abecedarij

 

25. listopada 2019.

 

08.45, Krčka biskupija

→ Vrednovanje stečenih znanja i vještina - prvi dio

 

10.30, Krčka biskupija

→ Vrednovanje stečenih znanja i vještina - drugi dio; analiza rada 22. saziva Male staroslavenske akademije dr. Antun Mahnić

 

11.45 - 16.30, Osnovna škola Fran Krsto Frankopan

→ Rad u tematskim radionicama

 

18.00, Crkva Majke Božje od Zdravlja

→ Staroslavenska Večernja

 

18.30, Osnovna škola Fran Krsto Frankopan

→ Završna svečanost