05. sjednica Gradskog vijeća Grada Krka

05. sjednica Gradskog vijeća Grada Krka, koju saziva njegov predsjednik Marinko Pavlić, održat će se u srijedu, 20. prosinca 2017. godine, u uredu gradonačelnika Grada Krka s početkom u 17.00 sati, s time da je predložen sljedeći Dnevni red.
 
01. Usvajanje Zapisnika s 4. sjednice Gradskog vijeća Grada Krka, održane 30. studenog 2017. godine.
 
Materijal preuzmite: ovdje.
 
02. Prijedlog Odluke o II. Izmjeni i dopuni Proračuna Grada Krka za 2017. godinu.
Predlagatelj: Gradonačelnik. 
 
Materijal preuzmite ovdje: 1, 2, 3, 4, 5.
 
03. Prijedlog Odluke o III. Izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Krka za 2017. godinu.
Predlagatelj: Gradonačelnik. 
 
Materijal preuzmite ovdje: 1, 2.
 
04. Prijedlog Odluke o II. Izmjeni Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2017. godini.
Predlagatelj: Gradonačelnik. 
 
Materijal preuzmite ovdje: 1, 2, 3.
 
05. Prijedlog II. Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu.
Predlagatelj: Gradonačelnik. 
 
Materijal preuzmite ovdje: 1, 2, 3.
 
06. Prijedlozi izmjena Programa/Plana korištenja/raspodjele sredstava boravišne i ekološke pristojbe te spomeničke rente, i to:
 
a) Prijedlog Izmjene Programa raspodjele boravišne pristojbe za 2017. godinu,
b) Prijedlog Izmjene Programa korištenja ekološke pristojbe za 2017. godinu,
c) Prijedlog Izmjene Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2017. godinu.
 
Predlagatelj: Gradonačelnik.
 
Materijal preuzmite ovdje: 1, 2, 3, 4.
 
07. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o kriterijima za financiranje Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka za 2017. godinu.
Predlagatelj: Gradonačelnik.
 
Materijal preuzmite: ovdje.
 
08. Prijedlog Proračuna Grada Krka za 2018. i Projekcija za 2019. i 2020. godinu.
Predlagatelj: Gradonačelnik.
 
Materijal preuzmite ovdje: 1, 2.
 
09. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Krka za 2018. godinu.
Predlagatelj: Gradonačelnik.
 
Materijal preuzmite ovdje: 1, 2, 3.
 
10. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2018. godini.
Predlagatelj: Gradonačelnik.
 
Materijal preuzmite ovdje: 1, 2, 3
 
11. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu.
Predlagatelj: Gradonačelnik.
 
Materijal preuzmite ovdje: 1, 2, 3.
 
12. Prijedlozi Programa/Plana korištenja/raspodjele sredstava boravišne i ekološke pristojbe te spomeničke rente, i to:
 
a) Prijedlog Programa raspodjele boravišne pristojbe za 2018. godinu,
b) Prijedlog Programa korištenja sredstava ekološke pristojbe za 2018. godinu,
c) Prijedlog Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2018. godinu. 
 
Predlagatelj: Gradonačelnik.
 
Materijal preuzmite ovdje: 1, 2, 3, 4.
 
13. Prijedlog Odluke o dopunama Odluke o socijalnoj skrbi.
Predlagatelj: Gradonačelnik.
 
Materijal preuzmite: ovdje.
 
14. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra (k.č. 2239/3, k.o. Krk - grad (z.č. 1969/4, k.o. Krk), površine 46 m2, koja parcela je nastala od 2239/1, k.o. Krk - grad (z.č. 1969/1, k.o. Krk) upisane u zemljišnoj knjizi Općinskog suda u Rijeci, Stalna služba u Krku, u z.k.ul. 7558 kao put, javno dobro u općoj uporabi i neotuđivo vlasništvo Grada Krka).
Predlagatelj: Gradonačelnik.
 
Materijal će se uskoro objaviti.
 
15. Prijedlog Odluke o visini naknade za građevinsko zemljište, uređenje komunalne infrastrukture i priključenje na infrastrukturu na k.č. br. 2286/1, k.o. Krk - grad (z.č. 850/1, k.o. Krk), upisane u z.k.ul. 7621, k.o. Krk.
Predlagatelj: Gradonačelnik.
 
Materijal preuzmite ovdje: 1, 2, 3.
 
16. Prijedlog Odluke o pristupanju Grada Krka Europskoj povelji o ravnopravnosti spolova na lokalnoj razini.
Predlagatelj: Gradonačelnik.
 
Materijal preuzmite ovdje: 1, 2, 3, 4.
 
17. Prijedlog Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave.
Predlagatelj: Gradonačelnik.
 
Materijal preuzmite ovdje: 1, 2.
 
18. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Prijedlog Odluke o kratkoročnom  zaduživanju Grada Krka.
Predlagatelj: Gradonačelnik.
 
Materijal preuzmite: ovdje.
 
19. Pitanja i odgovori.