02. sjednica Gradskog vijeća Grada Krka

02. sjednica Gradskog vijeća Grada Krka, koju saziva njegov predsjednik Marinko Pavlić, održat će se u utorak, 11. srpnja 2017. godine, u Maloj vijećnici Grada Krka s početkom u 20.00 sati, a predložen je sljedeći Dnevni red.
 
01. Usvajanje Zapisnika sa (01.) konstituirajuće sjednice Gradskog vijeća Grada Krka, održane 07. lipnja 2017. godine.
 
Materijal preuzmite: ovdje.
 
02. Prijedlog Odluke o provođenju postupka stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja Zona 26 u gradu Krku.
Predlagatelj: Gradonačelnik.
 
Materijal preuzmite: ovdje.
 
03. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i kandidacijskih lista grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću  Grada Krka.
Predlagatelj: Gradonačelnik.
 
Materijal preuzmite: ovdje.
 
04. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o naknadama troškova za rad članova Gradskog vijeća, članova Poglavarstva i njihovih radnih tijela.
Predlagatelj: Gradonačelnik.
 
Materijal preuzmite: ovdje.
 
05. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za zaduživanje TD Vecla d.o.o. Krk kod Zagrebačke banke d.d.
Predlagatelj: Gradonačelnik. 
 
Materijal preuzmite ovdje: 1, 2, 3.
 
06. Prijedlozi Odluka o izboru članova Odbora Gradskog vijeća i to:
 
 • Odbora za razvoj, prostorno planiranje i zaštitu okoliša;
 • Odbora za proračun i financije;
 • Odbor za statutarno-pravna pitanja;
 • Odbora poduzetništvo i obrtništvo;
 • Odbora za komunalno gospodarstvo;
 • Odbora za turizam;
 • Odbora za poljoprivredu;
 • Odbora za međugradsku i međunarodnu suradnju;
 • Odbora za razvoj mjesne samouprave;
 • Odbora za društvene djelatnosti;
 • Odbora za ravnopravnost spolova.
 
Predlagatelj: Odbor za izbor, imenovanja i razrješenja. 
 
Materijal preuzmite: ovdje.
 
07. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Dječjeg vrtića Katarina Frankopan Krk.
Predlagatelji: Upravno vijeće Ustanove i Gradonačelnik. 
 
Materijal preuzmite: ovdje.
 
08. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog  Izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Katarina Frankopan Krk.
Predlagatelji: Upravno vijeće Ustanove i Gradonačelnik. 
 
Materijal preuzmite: ovdje.
 
09. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju mrtvozornika na području Grada Krka.
Predlagatelji: Gradonačelnik i Odbor za izbor, imenovanja i razrješenja. 
 
Materijal preuzmite: ovdje.
 
10. Pitanja i odgovori.