Uređenje Velike vijećnice Grada Krka

Predloženi projekt odnosi se na rekonstrukciju i opremanje prizemnog dijela upravne zgrade Grada Krka koji obuhvaća prostore: ulaznu aulu, Veliku vijećnicu, hodnik, te pomoćne prostorije. Zahvat čini uređenje interijera i opreme.
Velika vijećnica uređuje se u višenamjensku dvoranu, koja omogućava različite aktivnosti u tehnički primjerenim uvjetima (kino dvorana, dvorana za održavanje sjednica i skupova, prezentacije, edukacije, projekcija, predstava i sl.). Postojeća aula se uređuje u smislu obnove materijala i opreme, gdje će se u dijelu aule smjestiti mali bar s točionikom i pultom, koji je predviđen za povremenu upotrebu (skupovi i sl.). Kapacitet dvorane je ukupno 118 mjesta, a moguć je i smještaj dodatnih stolova i stolica za praćenje aktivnosti (novinari, seminar i sl.). Ciljevi projekta su stvaranje preduvjeta za održiv gospodarski i društveni razvoj povećanjem kvalitete i dostupnosti kulturnih, društvenih i drugih javnih usluga. Ciljane skupine su stanovnici Grada Krka i otoka Krka, poslovni sektor, sudionici i organizatori skupova i drugih događanja, turisti i posjetitelji. 
 
Nositelj projekta: Grad Krk. 
 
Vlasništvo: Grad Krk.
 
Procijenjena vrijednost projekta (rekonstrukcija i opremanje): 2.660.082,63 bez PDV-a.
 
Status projektne dokumentacija: ishodovana potvrda na glavni projekt.