Poziv za pisano testiranje kandidatima Natječaja

Obavještavaju se kandidati prijavljeni na Natječaj za prijam u službu višeg računovodstvenog referenta - likvidatora - blagajnika u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Krka, Odsjeku za proračun i financije, objavljen u NN br. 113/16 od 07. prosinca 2016., da će se testiranje kandidata održati u četvrtak, 19. siječnja 2017. godine, s početkom u 09.00 sati, u Maloj vijećnici Grada Krka, Trg bana J. Jelačića 2, Krk.
 
Mole se kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja da u Maloj vijećnici Grada Krka gdje će se održati testiranje pristupe i prijave svoj dolazak 15 minuta prije početka službenog testiranja radi evidentiranja i drugih priprema za provjeru znanja i sposobnosti.    
 
I. Na pisano testiranje, odnosno provjeru znanja i sposobnosti za prijam u službu višeg računovodstvenog referenta - likvidatora - blagajnika pozivaju se kandidati koji ispunjavaju sve formalne uvjete natječaja, i to:
 
  1. Josip Polonijo,
  2. Irma Dizdarević,
  3. Danira Zec,
  4. Paula Mulej,
  5. Pavica Radić i
  6. Ružica Povrlišak.
 
II. Provjera znanja - testiranje obavlja se iz pravnih izvora koji su navedeni u Uputama i obavijestima kandidatima, objavljenim na Internet stranicama Grada Krka (grad-krk.hr).
 
III. Intervju  će se provesti istog dana s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz pisanog testiranja.
 
IV. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti smatra se da je povukao prijavu na Natječaj.