Održan 105. Kolegij gradonačelnika Grada Krka

U uredu gradonačeknika održan je 105. sastanak Kolegija na kojem su osim Darija Vasilića nazočili njegov zamjenik Čedomir Miler, Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, Đimi Skomeršić, voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo, Josip Staničić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka, Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Marinka Margan, stručna suradnica za društvene djelatnosti, Igor Hrast, stručni suradnik za gospodarstvo i vođenje projekata (vježbenik), te Mladena Cvitković, viša stručna referentica.Ovotjedno zasjedanje započelo je rješavanjem predmeta Odsjeka za društvene djelatnosti, odnosno razmatranjem sugestija članova Odbora za društvene djelatnosti vezanih uz prijedlog financiranja programa udruga za narednu godinu o kojem će konačnu odluku uskoro donjeti gradski vijećnici. Iako je spomenuti prijedlog Odbor jednoglasno prihvatio izdvojene su mane u radu pojedinih udruga na kojima bi, kako je zaključeno, članovi istih trebali poraditi. Streličarskom klubu Maura kal odbijena je zamolba za sufinanciranje odlaska četvero streličara na turnir održan u Varaždinu, obzirom da za traženu namjenu u ovogodišnjem Proračunu nema slobodnih sredstava. Prihvaća se obrazloženje Glazbene škole Mirković iz Opatije o sudjelovanju Stefany Žužić iz Krka u radu iste. Rješavajući predmete Imovinsko-pravne službe najprije je u postupku javne nabave za ustupanje građevinskih radova na rekonstrukciji poslovne zgrade smještene u gradu Krku, Ulica J. J. Strossmayera 9, pored pet pristiglih ponuda kao najpovoljnija odabrana ona tvrtke Mar. Vel. Corporatio d.o.o. iz Omišlja, i to na iznos od 531.000,00 kn (s uključenim PDV-om). Kako je suvlasnik zgrade u međuvremenu odustao od zajedničke realizacije navedene investicije, inzistiravši na podjeli radova i njihova financiranja, s odabranom tvrtkom trebalo bi, obzirom na nove okolnosti, postići dogovor oko prihvaćanja djelomičnog izvršenja poslova. U postupku javne navbave za ustupanje radova na uređenju starog kupališta Dražica, točnije funkcionalno-prostornih dijelova jugoistočnog sunčališta, sukladno projektu arhitekta Nenada Kocijana, pored četiri pristigle ponude kao najpovoljnija odobrana je ona tvrtke Mar. Vel. Corporatio d.o.o., i to na iznoz od 412.000,00 kn. Polovicu navedene investicije financirati će tvrtka Riviera Adria d.d., a u sufinanciranje će se uključiti i Primorsko-goranska županija. Kao najpovoljniji natjecatelj za davanje u zakup poslovnog prostora smještenog u prizemlju zgrade bivše škole u naselju Skrpčići, korisne površine od 52,20 m2 i pomoćnog prostora od 18,10 m2, radi obavljanja trgovačke djelatnosti utvrđena je Trgovina Krk d.d., ponudivši mjesečnu zakupninu u iznosu od 205 €. Kao najpovoljniji natjecatelj za davanje u zakup poslovnog prostora smještenog u prizemlju zgrade bivše škole u naselju Milohnići, korisne površine od 40,20 m2, radi otvaranja turističke agencije utvrđena je Turistička agencija Molnar-Gabor iz Malinske, ponudivši mjesečnu zakupninu u iznosu od 111 €. Kao najpovoljniji natjecatelj za davanje u zakup poslovnog prostora smještenog na prvom katu zgrade u gradu Krku, Vela placa 3, korisne površine od 53,20 m2, radi obavljanja djelatnosti uredskog poslovanja utvrđena je tvrtka Pečarić Consult d.o.o. iz Rijeke, ponudivši mjesečnu zakupninu u iznosu od 410 €. Razmotrivši prijedlog Miljenka Milohnića iz Milohnića da kupi z.č. 2251 površine 705 m2, k.o. Linardići, u naravi neizgrađeno građevinsko zemljište, odlučeno je kako će se za formiranje početne cijene najprije ishoditi procjena sudskog vještaka. Odbijen je prijedlog Ivice Pešića iz Čavla za kupnju/zakup z.č. 2293, k.o. grad Krk, površine 1977 m2, obzirom da je predmetna parcela upisana kao javno dobro. Na prijedlog HEP Elektroprimorja Rijeka dozvoljava se zasnivanje prava služnosti na z.č. 1958/4, z.č. 1327/4, z.č. 1329/1 i z.č. 1401/4, sve k.o. grad Krk, radi izgradnje dvadeset kabelskih priključaka. Prihvaćen je prijedlog Tomislava Kirinčića iz Krka, vlasnika Knjigovodstveno ugostiteljskog obrta Phoenix, za zaključenje ugovora vezanog uz organizaciju Krčkog karnevala 2012. Nadolazeći Karneval započinje 08. siječnja 2012. podizanjem karnevalske zastave, a u nastavku slijedi pet zabava subotom (od 21. siječnja do 18. veljače) i tri programa nedjeljom namijenjena najmlađima (od 29. siječnja do 12. veljače). U razmatranju predmeta Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša prihvaćeno je izvješće o prethodnoj raspravi Urbanističkog plana uređenja 26 - Dunat. Rješavajući predmete Odsjeka za komunalno gospodarstvo najprije je raspravljen popis dužnika, i to za obvezu plaćanja: komunalnog doprinosa, zakupa poslovnog prostora, komunalne naknade, naknade za priključenje, zakupa javne površine, održavanja kablovske televizije, naknade za reklamne panoe, te ostale refundacije. Temeljem Odluke o komunalnom doprinosu TKD Ponikve d.o.o., kao investitor, oslobađa se od plaćanja komunalnog doprinosa za izgradnju vodoopskrbe naselja Linardići. Rješavajući predmete Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove Gradskom pjevačkom zboru Krk za organizaciju Božićno-novogodišnjeg koncerta koji će se 28. prosinca 2011. s početkom u 18.30 sati održati u SŠ Hrvatski kralj Zvonimir, odobrena je financijska pomoć u iznosu od 10.000,00 kn. Nadalje, prihvaćen je prijedlog Odluke o subvenciji naknade za razvoj sukladno kojom će Grad Krk u narednoj godini osigurati sredstva za subvencioniranje dijela naknade za razvoj za gospodarstvo i domaćinstva u iznosu od 1,00 kn po m3 potrošene vode. Kako se bliže božićno-novogodišnji blagdani odlučeno je da se u noći između 24. i 25. prosinca 2011., te 31. prosinca 2011. i 01. siječnja 2012. radno vrijeme ugostiteljima produži do 05.00 sati. Na samome kraju Kolegija prezentiran je Energetski certifikat, a predloženo je i uređenje Energetskog kutka koji bi Krčanima trebao omogućiti da što jednostavnije dođu do materijala vezanih uz energetiku.