Održan 102. Kolegij gradonačelnika Grada Krka

U uredu gradonačeknika održan je 102. sastanak Kolegija na kojem su osim Darija Vasilića nazočili njegov zamjenik Čedomir Miler, Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, Anton Malatestinić, voditelj Odsjeka za proračun i financije, Đimi Skomeršić, voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo, Josip Staničić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka, Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Marinka Margan, stručna suradnica za društvene djelatnosti, te Mladena Cvitković, viša stručna referentica.Ovotjedno zasjedanje započelo je rješavanjem predmeta Odsjeka za proračun i financije odnosno prihvaćanjem zahtjeva Dječjeg vrtića Katarina Frankopan Krk da im se iznosom od 2.911,76 kn pomogne kupnja računala potrebnog u radu čitave ustanove. Odbija se zahtjev Gradskog pjevačkog zbora Krk za odobrenje sredstava potrebnih kako bi se unajmilo stotinjak kostima za pjevače iz Krka, Vrbnika i Dobrinja, koji bi se nosili tijekom Božićno-novogodišnjeg koncerta. Kako cijena najma jednog kostima iznosi 200,00 kn Grad Krk ne raspolaže sredstvima predviđenim za ovu namjenu. Rješavajući predmete Odsjeka za društvene djelatnosti najprije je Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja odobreno 2.000,00 kn pomoći potrebnih kako bi mogli registrirati vozila. Odbijena je zamolba KUD-a Vrelo iz Fužina da se njihovom puhačkom orkestru financijski pomogne odlazak na međunarodni susret puhača koji se u srpnju sljedeće godine planira održati u Minnesoti (SAD). Humanitarnoj udruzi Andrijana Gržetić odobreno je izdavanje suglasnosti za organiziranje četvrte po redu humanitarne akcije Slatki otok. Ova hvalevrijedna inicijativa, kao jedan od zaštitnih znakova predblagdanskog ozračja grada i otoka Krka, održati će se 23. prosinca 2011. na prostoru Vele place. Ski-klubu Rijeka odbijen je zahtjev za sufinanciranje monografije koja se izdaje povodom zlatnog jubileja ovog sportskog udruženja. Razmatrajući predmete Imovinsko-pravne službe donesene su odluke o početku postupaka javnih nabava za: usluge održavanja, podrške i poduke informatičkog sustava Grada Krka u 2012.;  knjigovodstvene usluge za potrebe neprofitnih udruženja Grada Krka u 2012.; tehničke i poslovne usluge koje proizlaze iz Zakona o prostornom uređenju i gradnji za potrebe Grada Krka u 2012.; te lož-ulje za potrebe Grada Krka u 2012. U nastavku prihvaćen je prijedlog da svi voditelji gradskih odsjeka definiraju potrebu za provođenjem javne nabave koja bi mogla biti žurna ili je planirana za početak naredne godine zato što 01. siječnja 2012. na snagu stupa novi Zakon o javnoj nabavi za koji, da bi se počeo primjenjivati, Vlada treba donjeti nekoliko uredbi. Kako stari zakon prestaje važiti po njemu se više neće moći postupati, a same odredbe, obzirom na predstojeće izbore, mogle bi biti donesene sa zakašnjenjem, što dovodi do možebitne nemogućnosti provođenja postupaka javne nabave tijekom siječnja i veljače 2012. godine. O prijedlogu Mjesnog odbora Vrh da se odredi lokacija na javnoj površini, odnosno proširenju preko puta zgrade osnovne škole, za postav kioska za prodaju pekarskih proizvoda, zatražiti će se prethodno mišljenje Osnovne škole Fran Krasto Frankopan Krk. Odobrava se zamolbi Borisa Maligeca iz Krka za rad na štandu koji je predlagatelj imao u zakupu tijekom sezone 2011., i to na vrijeme od 24. od 31. prosinca 2011. Rješavajući predmete Odsjeka za komunalno gospodarstvo, nakon usklađivanja s konačnim prijedlogom Proračuna Grada Krka za 2012., prihvaćen je Plan rada javne rasvjete Grada Krka za narednu godinu. Ponovnim razmatranjem prijedloga Ugovora o priključenju/povećanju snage na obračunskom mjernom mjestu - Obala Hrvatske mornarice (uz zid Velikog parka), zaprimljenog po HEP-u, odlučeno je kako će se izvršiti, tijekom ljetnih mjeseci nužan, dokup priključne snage od 18,93 kW. Nadalje, prihvaćena je ponuda tvrtke Tehno-val d.o.o. iz Njivica za vršenje nadzora nad izvođenjem radova na zamjeni neučinkovitih svjetiljki javne rasvjete novim ekološki prihvatljivima. Nakon razmatranja ponude tvrtke Tehno-val d.o.o. iz Njivica za detaljno snimanje postojećeg stanja priključnih ormarića, i to na iznos od 2.200,00 kn po ormariću, odlučeno je kako će se obzirom na visinu spomenute zatražiti dodatne ponude. Temeljem Odluke o komunalnom doprinosu TKD Ponikve d.o.o., kao investitor, oslobađa se od plaćanja komunalnog doprinosa za gradnju kanalizacijskog kolektora od Ježevca do uređaja za pročišćavanje otpadnih voda grada Krka i dovod vode do uređaja s pristupnim putem. Osim toga, prihvaćena je ponuda tvrtke Helena d.o.o. iz Krka za čišćenje i uređenje bedema na potezu od Vele place do kule na obali. Vrijednost ponude iznosi 15.343,02 kn. Rješavajući predmete Odsjeka za opće, pravne i kadrovske poslove raspravljen je Prijedlog Odluke o Etičkom kodeksu Gradske uprave Grada Krka, kao i Prijedlog Odluke o Uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca, te načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama. Na znanje je primljen Radni prijedlog Odluke o taksi prijevozu na području jedinica lokalne samouprave otoka Krka.