Održan 101. Kolegij gradonačelnika Grada Krka

U uredu gradonačeknika održan je 101. sastanak Kolegija na kojem su osim Darija Vasilića nazočili njegov zamjenik Čedomir Miler, Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, Anton Malatestinić, voditelj Odsjeka za proračun i financije, Đimi Skomeršić, voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo, Josip Staničić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka, Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Marinka Margan, stručna suradnica za društvene djelatnosti, Igor Hrast, stručni suradnik za gospodarstvo i vođenje projekata (vježbenik), te Mladena Cvitković, viša stručna referentica.Ovotjedno zasjedanje započelo je razmatranjem projekta uređenja jugozapadnog dijela Krčke luke kojeg je okupljenim članovima Kolegija predstavio Nedeljko Dunato, direktor Trgovačko-komunalnog društva Vecla d.o.o. Ovaj projekt, kojeg potpisuje riječka tvrtaka Fluming d.o.o. i koji podrazumijeva podizanje obalnog zida na potezu od pristaništa za brodove pa sve do brodogradilišta, trebao bi biti financiran sredstvima Lučke uprave, Primorsko-goranske županije, ali i Grada Krka čija ukupna participacija tako iznosi 400.000,00 kn. U nastavku, prihvaćena je ponuda splitske tvrtke Lama d.o.o. za informacijskim povezivanjem dviju lokacija: Grada Krka i Vecle d.o.o. Kako se ovdje radi o poslovima vrijednim 34.657,16 kn, trećinu istih financirati će spomenuto trgovačko-komunalno društvo. Nadalje, članovima Kolegija projekt sportske dvorane krčke osnovne škole zajedno s pripadajućim trgom predstavio je riječki arhitekt Idis Turato u pratnji ravnatelja škole Serđa Samblića. Morfološki, zgrada sportske dvorane, iako prati specifičnu arhitekturu škole, usklađena je s ambijentom starogradske jezgre tako da njezina visina odgovara visini zidova koji obujmljuju tamošnji prostor. Prema tome, ovim projektom, u prvi plan ponovo izlazi arhitektura kršćanske akropole koja s jedne strane zatvara Trg Krčkih glagoljaša tijekom rasprave, obzirom na orjntaciju, nazivan - školskim. Osim prostrane dvorane prilagođene različitim sportovima, ali i ostalim društvenim namijenama, ovaj objekt, pored ostalog, obuhvaća presvlačionice, potrebne sanitarije, te prostoriju u kojoj će biti prezentiran najvrijedni dio arheološkog lokaliteta (apsida srednjovjekovne samostanske crkve) nad kojim će uskoro startati izgradnja same dvorane. Ona će se s korpusom osnovne škole povezati podzemnim hodnikom, a jedna od inicijativa jest i da se s takozvanog školskog trga posve uklone vozila/promet. Nakon jednosatne prezentacije Kolegij je prihvatio izmjene u odnosu na prvotni projekt dvorane, kao i projekt trga, te se uskoro kreće u ishođenje lokacijske dozvole za trg, te izmjena dozvole za dvoranu. Rješavajući predmete Odsjeka za proračun i financije na zahtjev Županijskog sportskog saveza organizacija Županijskog malonogometnog klupskog prvenstva čije će se utakmice odvijati u riječkoj Dvorani mladosti pomognuta je s 1.000,00 kn. Uz to, prihvaćeni su uvjeti Erste & Steiermärkische banke koji vode potpisivanju produženja Ugovora o okvirnom kreditu po poslovnom računu Grada Krka u visini od 1.500.000,00 kn. Rješavajući premete Odsjeka za društvene djelatnosti najprije je razmotren broj prijava pristiglih nakon raspisivanja javnog poziva za sufinanciranje programa javnih potreba u obrazovanju, znanosti, sportu, kulturi i tehničkoj kulturi, kao i programa za udruge građana koji djeluju na području Grada Krka za predstojeću godinu. Kako doznajemo, na spomenuti natječaj pristigla je ukupno 91 prijava od kojih će financijsku potporu dobiti one koje zadovoljavaju natječajne uvjete, odnosno one koje sadrže programe od interesa za Grad Krk. Na zahtjev Udruge Zlatni otok pjeva prijevoz natjecateljica i njihovih navijača na snimanje zabavne tv-emisije Pjevaj moju pjesmu, pomaže se iznosom od 1.200,00 kn. Odobrava se zamolba Udruge umirovljenika Grada Krka za financiranje prigodnih poklon paketa koji će, povodom nadolazećih blagdana, biti uručeni najstarijim članovima udruženja. Vrijednost jednog takvog paketa iznosi 120,00 kn. Udruzi ovčara Ponikve financijski se pomaže nabava petero električnih pastira od kojih svaki vrijedi 1.100,00 kn. Rješavajući predmete Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša raspravljeno je i usvojeno Izvješće s prethodne rasprave za Izmjene i dopune DPU dijela poslovne zone 29 na predjelu Sv. Petar u gradu Krku, kao i Izvješće s prethodne rasprave za UPU 2 - Kornić. Razmatranjem predmeta Odsjeka za komunalno gospodarstvo, Trgovačko-komunalno društvo Ponikve d.o.o., kao investitor, temeljem Odluke o komunalnom doprinosu, oslobođeno je plaćanja komunalnog doprinosa za izgradnju vodovodne mreže naselja Skrpčići i Pinezići. Ukupna dužina mjesne mreže u naselju Skrpčići iznosi 3.333 m, a one u naselju Pinezići 5.720 m. Sve dionice vodovodne mreže prolaze javnim putevima. Nakon kratke rasprave prihvaćen je prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2012. godinu. U nastavku, prihvaćena je i ponuda Uslužnog obrta Emico iz Kastva za servisiranje, montažu (demonatžu) i održavanje božićno-novogodišnje i karnevalske dekorativne rasvjete. Radovi obuhvaćeni ponudom procijenjeni su na 85.029,90 kn. Rješavajući predmete Odsjeka za opće pravne i kadrovske poslove svim političkim strankama koje su to zatražile, obzirom na predizbornu kampanju, dopušteno je korištenje javne površine (Vele place) za organizaciju predizbornih akcija.