Održan 100. Kolegij gradonačelnika Grada Krka

U uredu gradonačeknika održan je 100. sastanak Kolegija na kojem su osim Darija Vasilića nazočili njegov zamjenik Čedomir Miler, Marinko Bajčić, pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Krka, Anton Malatestinić, voditelj Odsjeka za proračun i financije, Đimi Skomeršić, voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo, Josip Staničić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka, Radmila Živanović Čop, voditeljica Imovinsko-pravne službe, Ines Galjanić, stručna suradnica za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Marinka Margan, stručna suradnica za društvene djelatnosti, Igor Hrast, stručni suradnik za gospodarstvo i vođenje projekata (vježbenik), te Mladena Cvitković, viša stručna referentica.Ovotjedno zasjedanje započelo je rješavanjem predmeta Imovinsko-pravne službe, odnošno donošenjem odluke o produženju Ugovora o zakupu poslovnog prostora smještenog na adresi Vela placa 1 u gradu Krku, s dosadašanjom zakupnicom Zlatom Justić, odnosno podzakupnikom TD Vali d.o.o. u vlasništvu Vinka Brusića, i to na rok od tri godine. Razmatrajući predmete Odsjeka za društvene djelatnosti, na zahtjev Zajednice društava Crvenog križa Primorsko-goranske županije, organizacija jedanaestog po redu Donatorskog bala koji će se 02. prosinca 2011. održati u opatijskom Hotelu Ambasador, pomognuta je s 1.000,00 kn. Sredstva dobivena organiziranjem ovog događanja tradicionalno se usmjeravaju u realizaciju po županiju korisnih projekata, a ovogodišnji iznos tako će biti uložen u opremanje skladišta za intervencije u katastrofama. Humanitarna akcija Pjesmom za nadu koju organizira Klub žena operiranih dojki Nada iz Rijeke podržana je iznosom od 1.000,00 kn. Cilj ove hvalevrijedne inicijative jest prikupiti sredstava za kupnju jednog rukava potrebnog za linfnu drenažu koja se vrši u prostorijama udruženja. U nastavku, na znanje je primljena obavijest Ureda državne uprave Primorsko-goranske županije o stupanju na snagu novog Zakona o humanitarnoj pomoći (NN 128/10). Naime, ovim Zakonom uređeno je da se humanitarna pomoć može osigurati prikupljanjem i pružanjem humanitarne pomoći, te organiziranjem humanitarnih akcija. Međutim, zahtjeve za provođenje takvih aktivnosti potrebno je podnjeti Uredu državne uprave PGŽ, i to najmanje 30 dana prije njihova planiranog početka. Za nepoštivanje zakonskih odredbi predviđene su visoke novčane kazne. U raspravi o predmetima Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, na poticaj tvrtke Quada-projekt k.d. iz Zagreba, nastavljeno je razmatranje mogućnosti za otvaranje nove turističke zone Strigar. Rješavajući predmete Odsjeka za komunalno gospodarstvo najprije je prihvaćen prijedlog Josipa Mrakovčića iz Pinezića za otklanjanje problema prihvata oborinskih voda s javne površine koje ulaze u predlagateljevu parcelu stvarajući značajnu štetu. U Program izgradnje komunalne infrastrukture za 2012. godinu tako bi trebala ući izgradnja linijske rešetke dugačke 15 m, a rad na istoj procijenjen je na 27.330,60 kn. Nadalje, prihvaćen je prijedlog Jadranka Jelušića iz Pinezića za rješavanje problema prihvata oborinskih voda koje se za vrijeme intenzivnijih oborina slijevaju u predlagateljev stambeni objekt. Izgradnjom linijske rešetke dugačke 9 m, s procijenjenom vrijednošću radova od 18.732,90 kn, također bi trebao biti dopunjen Program izgradnje komunalne infrastrukture za narednu godinu. U navedeni Program nastojati će se uvrstiti i izgradnja upojnog bunara, za čiju je izgradnju potrebno izdvojiti 47.379.60 kn, kojim bi se trebao otkloniti problem što ga stvaraju oborinske vode, a na kojeg upozoravaju stanovnici Ulice Runjak u Pinezićima. U nastavku, raspravljalo se o problemu šteta koje oborinske vode nanose dvijema susjednim parcelama na adresi Salatići 14 i 14b, te poslovnom prostoru smješetenom u prizemlju zgrade u Ulici Slavka Nikolića 38b. Što se prvog zahtjeva tiče, prihvaćeno je rješenje izgradnje dodatnog slivnika i oborinskog kanala koji bi imao funkciju primanja i odvodnje oborinskih voda koje izlaze kroz poklopac upojnog bunara, a nakon razmatranja drugog, usvojen je prijedlog rekonstrukcije dijela nogostupa kod stambenih zgrada u Ulici Slavka Nikolića 38, kao i otvaraje obližnjeg upojnog bunara. Rješavajući predmete Odsjeka za opće pravne i kadrovske poslove prihvaćen je prijedlog Odluke o oslobađanju Županijske uprave za ceste PGŽ  od plaćanja komunalnog doprinosa za rekonstrukciju dijela Županijske ceste ŽC 5125, na dionici Dunat - Punat.