Najave

Odluka o određivanju ulica i trgova u naselju Krk

Odluka o određivanju ulica i trgova u naselju Krk preuzmi

Odluka o određivanju ulica i trgova u naselju Vrh

Odluka o određivanju ulica i trgova u naselju Vrh preuzmi

Odluka o određivanju ulica i trgova u naselju Pinezići

Odluka o određivanju ulica i trgova u naselju Pinezići preuzmi

Odluka o određivanju ulica i trgova u naselju Kornić

Odluka o određivanju ulica i trgova u naselju Kornić preuzmi