Najave

 • Upisi u sportsko-rekreacijske radionice Udruge Pepice

  22.09.2017
  Obzirom da krčka Udruga za sportsku rekreaciju Pepice ulazi u novu sezonu treniranja, upisi u sportsko-rekreacijske radionice (uz mogućnost informiranja) održat će se 22. rujna 2017. godine, u dvorani Sportsko-rekreacijskog centra Josip Uravić Pepi, s početkom u 18.00 sati. Radionice (total body i low total body) vode Gabi Jurešić, Monika Bajčić i Lucija Petrak, a mjesečna naknadna za dva treninga tjedno iznosi 140,00 kn, a tri 160,00 kn.
   
 • Poljica: Smotra klapskog pjevanja u povodu Kuzmanje

  22.09.2017
  Treća po redu Smotra klapskog pjevanja u povodu Kuzmanje - blagdana sv. Kuzme i Damjana, održat će se u Poljicima, nedaleko grada Krka, i to 22. rujna 2017. godine, s početkom u 19.30 sati, u samom srcu mjesta; na Placi. Kao i prethodnih godina organizaciju ovog festivala preuzeli su domaćini iz Klape Kaštadi.
   
 • 03. sjednica Gradskog vijeća Grada Krka

  27.09.2017
  03. sjednica Gradskog vijeća Grada Krka, koju saziva njegov predsjednik Marinko Pavlić, održat će se u srijedu, 27. rujna 2017. godine, u Maloj vijećnici Grada Krka s početkom u 18.30 sati, a predložen je sljedeći Dnevni red.
   
 • Info dan HBOR-a u gradu Krku

  28.09.2017
  HBOR-ov Područni ured za Primorje i Gorski kotar u suradnji s LAG-om Kvarnerski otoci te Udruženjem obrtnika otoka Krka organizira individualne razgovore poduzetnika s voditeljicom Područnog ureda Vesnom Bartolović Staničić, koji će se, 28. rujna 2017. godine, između 10.00 i 14.00 sati, odvijati u sjedištu LAG-a Kvarnerski otoci, Vršanska 14, u gradu Krku. Svi zainteresirani poduzetnici ili oni koji to planiraju postati, mogu se prijaviti za besplatno stručno savjetovanje o mogućnostima kreditiranja, odnosno financiranja investicijskih ulaganja ili drugih aktivnosti putem programa HBOR-a, i to mailom na jovana@kvarnerski-otoci.hr ili telefonom na 095 858 82 31.
 • Štorija o galiji Cristo Ressussitato: proslava 446. godišnjice Lepantske bitke

  06.10.2017
  U jednoj od najvećih i najslavnijih pomorskih bitaka u europskoj povijesti, bitki kod Lepanta, 07. listopada 1571. godine, u kojoj su se sukobile snage kršćana i muslimana sudjelovala je i krčka galija Cristo Ressussitato (Uskrsli Krist).
   
 • Upisi za program prve razine mentalne aritmetike ALOHA

  07.10.2017
  Škola stranih jezika VID objavljuje upise u novi semestar za program prve razine mentalne aritmetike ALOHA (Abacus Learning of Higher Arithmetic). Radionica za djecu s prezentacijom programa i roditeljski sastanak održat će se 07. listopada 2017. godine, s početkom u 10.00 sati, u učionicama škole Vid u gradu Krku, Kvarnerska 15 (zgrada Fani, pored Gradske knjižnice). Nastava kreće 14. listopada.

Natječaj za izbor osoba kojima će se sufinancirati razvoj inovacija

Primorsko-goranska županija, 05. rujna 2017. godine, objavila je Natječaj za izbor osoba s područja Primorsko-goranske županije kojima će se sufinancirati razvoj inovacija. Ove godine tako je osigurano 150.000,00 kn bespovratnih poticajnih sredstava što će se rasporediti za razvoj najbolje ocijenjenih inovacija.

 

 

 

I. Opći uvjeti:

 

 1. Pravo sudjelovanja na ovom Natječaju imaju fizičke osobe - autori inovacija (inovatori) s prebivalištem na području Primorsko-goranske županije.

 2. Kandidirati se može inovacija (izum ili industrijski dizajn) za koju je u Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo ili odgovarajućoj međunarodnoj ili nacionalnoj instituciji zaprimljena prijava ili izdana isprava o priznatoj zaštiti tijekom, i to 2016. ili 2017. godine. Neće se razmatrati predmeti s obustavljenim postupkom ili odbijenom zaštitom.

 3. Inovacije koje su sufinancirane bespovratnim poticajnim sredstvima ranijih godina, neće se razmatrati. 

 4. Inovator može prijaviti više inovacija, ali pravo na sufinanciranje može ostvariti samo jedna inovacija.

 5. Posebno će se stimulirati tri najuspješnije inovacije mladih inovatora (do navršenih 30 godina).

 

II. Popis obvezne dokumentacije:

 

 1. Popunjen Obrazac prijave, uključivo: opis inovacije, sažetak opisa, slike, skice ili fotografije. Preporuka je da se uz navedeno priloži i opis prednosti inovacije, dodatna objašnjenja te doda životopis, profesionalni razvitak i angažman autora inovacije u inovacijskoj djelatnosti. 

 2. Preslika osobne iskaznice i dokaz o žiro-računu. 

 3. Preslika Obrasca P1 ili D1 ovjerena pri Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo ili patentni spis, odnosno spis o priznatom dizajnu ili preslika rješenja.

 

III. Ostale odredbe:

 

 1. Prijave dostavljene bez tražene dokumentacije i van roka neće se razmatrati.

 2. Povjerenstvo ima pravo pretraživati dostupne baze podataka i utvrđivati inovativnost inovacije te na temelju nedostatka navedenog odbiti zahtjev.

 3. S inovatorom se sklapa ugovor o sufinanciranju razvoja inovacije bespovratnim poticajnim sredstvima.

 4. Prijave se dostavljaju u pisanoj formi i trebaju obvezno sadržavati ispunjen i potpisan Obrazac prijave (O-17) s pripadajućom obveznom  dokumentacijom.

 5. Prijave se mogu dostaviti osobno u pisarnicu ili poštom u omotnici na adresu: Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za  turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj, Slogin kula 2, 51000 Rijeka, s naznakom Natječaj za inovatore.

 6. Rok za podnošenje prijava s prilozima je zaključno s danom 29.  rujnom 2017. godine.

 7. Rezultati natječaja objavit će se najkasnije do 18. prosinca 2017. godine na Internet stranici Primorsko-goranske županije.